Bản tin Hệ thống Thông tin Doanh nghiệp tháng 4-2014

In
Điểm: 0/5 (0 phiếu)

Hệ thống thông tin doanh nghiệp

Bảo mật điện toán đám mây: Thách thức & tương lai

Sự phát triển của điện toán đám mây là xu thế chung, và các doanh nghiệp bắt đầu di chuyển khối lượng dữ liệu lớn, các ứng dụng của tổ chức lên mây… Đi kèm với sự phát triển đó là các mối đe dọa an ninh dữ liệu khi nhiều thông tin nhạy cảm đang được trực tuyến.

Vì lý do đó, điều quan trọng không chỉ là phân loại xem dữ liệu nào phù hợp để đẩy lên mây mà còn là việc lựa chọn các dịch vụ để đảm bảo mình luôn an toàn. Trước khi bắt đầu di chuyển hãy đảm bảo các giải pháp bảo mật nội bộ và chắc chắn rằng các nhà cung cấp có thể cung cấp đầy đủ các dịch vụ an toàn khác.
Xem tiếp>>

tt-tuong-lai

Chế độ kế toán, thuế

Ngày 14/02/2014, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 22/2014/TT-BTC, trong đó quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thương mại.

Một số điểm mới cần lưu ý tại Thông tư này:

Hồ sơ hải quan điện tử:

  • Tờ khai hải quan (dạng điện tử)

Trong trường hợp phải xuất trình, nộp bản giấy theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, tờ khai hải quan điện tử được in ra giấy theo mẫu Tờ khai hàng hóa xuất khẩu, Tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

  • Các chứng từ đi kèm tờ khai (dạng điện tử hoặc văn bản giấy): theo quy định tại Điều 22 Luật Hải quan.

Nguyên tắc khai hải quan: (điểm c khoản 3 Điều 10)

  • Một tờ khai hải quan được khai tối đa 50 dòng hàng. Trường hợp một lô hàng có trên 50 dòng hàng, người khai hải quan phải khai báo trên nhiều tờ khai;
  • Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo các loại hình khác nhau phải khai trên tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu khác nhau theo từng loại hình tương ứng;
  • Một tờ khai hải quan chỉ khai báo cho một hóa đơn

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2014.

Tải thông tư tại đây.

thong-tu-22-btc

Tin hoạt động của FAST

Xem tiếp>>