Bản tin Hệ thống Thông tin Doanh nghiệp tháng 3-2014

In
Điểm: 0/5 (0 phiếu)

Hệ thống thông tin doanh nghiệp

6 lợi thế của một hệ thống Single ERP

  • Xây dựng một hệ thống ERP tích hợp từ nhiều hệ thống riêng biệt (Intergrated).
  • Xây dựng một hệ thống ERP đơn nhất (Single).

Deacom có đưa ra 6 lợi thế của một hệ thống Single ERP như sau:

  1. Loại bỏ việc vào đúp số liệu. Đối với hệ thống tích hợp từ nhiều hệ thống con thì thường là vào đúp số liệu ở từng hệ thông con.
  2. Sự toàn vẹn của thông tin. Hệ thống Single ERP thì chỉ cập nhật thông tin ở một nơi nên luôn toàn vẹn. Còn ở hệ thống ERP tích hợp thì nhập ở nhiều ở hệ thống con nên có thể xảy ra sự sai khác cùng 1 thông tin được nhập.
  3. Dễ dàng truy ngược dữ liệu. Từ báo cáo tổng hợp có thể dễ dàng truy ngược/xem các thông tin chi tiết/chứng từ, giao dịch đầu vào.

Xem tiếp>> 

1-1

Chế độ kế toán, thuế

CV số 624 /TCT – Gia hạn nộp mẫu 06/GTGT trước ngày 15-03-2014
Vừa qua, ngày 28-02-2014, Tổng Cục Thuế vừa ra CV số 624/TCT-CS về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký kê khai thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT. Theo công văn này, tính đến ngày 15-01-2014 trên địa bàn cả nước có 230.035 cơ sở kinh doanh (là các doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu dưới 1 tỷ đồng và tổ chức kinh tế khác) đã được cơ quan thuế gửi mẫu số 06/GTGT để đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế

Trong số này: có 168.146 cơ sở kinh doanh đã gửi mẫu 06/GTGT cho cơ quan thuế để đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế (trong đó có 151.188 cơ sở kinh doanh đã gửi mẫu 06/GTGT cho cơ quan thuế trước ngày 01/01/2014 và 16.958 cơ sở kinh doanh gửi mẫu 06/GTGT cho cơ quan thuế sau ngày 01/01/2014) và 61.271 cơ sở kinh doanh chưa gửi mẫu số 06/GTGT cho cơ quan thuế.
Xem tiếp>>

 thue

CV số 586/TCT - Hướng dẫn các nội dung chính sách mới về thuế GTGT
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31-12-2013 hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18-12-2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Ngày 27-02-2014, Tổng Cục Thuế có Công Văn số 586/TCT-CS gửi đến các Cục Thuế trong đó có hướng dẫn các nội dung chính sách mới về thuế GTGT.
Xem tiếp>>

gtgt

Ứng dụng Phần mềm kế toán Fast Accounting tại Công ty Glocoating Việt Nam
Công ty CP Kỹ Thuật Chống Ăn Mòn Glocoating Việt Nam được thành lập năm 2002, cung cấp các dịch vụ thay thế thép, sơn phủ, các giải pháp bảo trì sửa chữa, dựa trên ứng dụng của một loạt các lớp phủ công nghệ cao và vật liệu tổng hợp.

Năm 2009, sau khi ký kết và hoàn thành triển khai hợp đồng, Glocoating Việt Nam đã chính thức đưa phần mềm kế toán Fast Accouting 10 vào sử dụng với 1 máy chủ và 5 máy trạm tại phòng kế toán.
Xem tiếp>>

fa

Tin hoạt động của FAST 

Xem tiếp>>