FF. Phân hệ kế toán tính giá thành sản phẩm

Email In
Điểm: 5.00/5 (2 phiếu)

Chủ đề: phần mềm kế toán, kế toán chi phí giá thành

Phân hệ giá thành sản phẩm trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial là nơi tập hợp, xử lý, lưu trữ các thông tin về giá thành sản phẩm. Phân hệ này là công cụ hiệu quả để tính giá thành các sản phẩm công nghiệp (sản xuất liên tục hoặc sản xuất theo đơn đặt hàng, qua một công đoạn hoặc nhiều công đoạn). Ngoài ra, với thiết kế mở, chương trình có thể được chỉnh sửa dễ dàng để phù hợp với từng bài toán đặc thù của từng doanh nghiệp.

Đối tượng tính giá thành

 • Sản phẩm (bán thành phẩm, thành phẩm)
 • Bộ phận (có thể là phân xưởng, công đoạn, nhóm sản phẩm…)
 • Lệnh sản xuất (có thể là đơn hàng, lệnh sản xuất, phiếu sản xuất…)
 • Thông tin về phân xưởng (công đoạn), sản phẩm, lệnh sản xuất (đơn hàng)

Cập nhật thông tin về phân xưởng (công đoạn)

 • Cập nhật thông tin về lệnh sản xuất (đơn hàng)
 • Cập nhật đinh mức nguyên vật liệu cho sản phẩm
 • Cập nhật định mức/hệ số phân bổ chi phí cho sản phẩm (chi phí tiền lương, khấu hao, điện nước…)
 • Khai báo vật tư thay thế (nếu có)
 • Khai báo đối tượng nhận phân bổ (chỉ đối vơi các chi phí có tập hợp đặc thù)
 • Lập bảng chiết tính giá thành sản phẩm.

Cập nhật số liệu ban đầu

 • Cập nhật số lượng sản phẩm dở dang ban đầu (khi bắt đầu sử dụng chương trình)
 • Cập nhật giá trị dở dang ban đầu theo yếu tố chi phí
 • Cập nhật NVL dở dang ban đầu (nếu có)

Các khai báo và nhập liệu hàng kỳ

 • Khai báo cấu trúc nguyên vật liệu (BOM)
 • Khai báo vật tư thay thế
 • Cập nhật Lệnh sản xuất.

Tập hợp chi phí

 • Chi phí sản xuất được tập hợp đa dạng và bao quát, bao gồm các kiểu sau:
 • Tập hợp trực tiếp cho đối tượng tính giá thành (chỉ rõ cho bộ phận, lệnh sản xuất, sản phẩm)
 • Tập hợp theo bộ phận (tập hợp chung, cuối kỳ phân bổ cho các sản phẩm trực thuộc bộ phận)
 • Tập hợp theo các bộ phận chi phí đặc thù khác (các bộ phận chi phí này được người dùng tự định nghĩa, tuỳ theo yêu cầu đặc thù về cách thức tập hợp chi phí của từng doanh nghiệp. Các chi phí này cuối kỳ sẽ được phân bổ cho các sản phẩm liên quan tương ứng).

Xác định chi phí dở dang linh hoạt theo từng loại yếu tố chi phí và theo nhiều phương pháp

 • Xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ theo phương pháp ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương. Cho phép đánh giá tỷ lệ quy đổi sản phẩm hoàn thành tương đương chi tiết theo từng loại yếu tố chi phí cấu thành trong sản phẩm dở dang.
 • Xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ theo phương pháp kiểm kê nguyên vật liệu cuối kỳ trực tiếp cho sản phẩm.

Kiểm tra số liệu trước khi tính giá thành

 • Chứng từ chưa nhập theo đối tượng tập hợp chi phí
 • Vật tư sản xuất nhưng chưa khai báo định mức
 • Vật tư có khai báo định mức nhưng các thành phẩm có SLSX = 0
 • Kiểm tra đối tượng tính giá thành trong phiếu xuất và phiếu nhập
 • Các yếu tố chi phí có DDĐK hoặc phát sinh nhưng SLNK + SLCK = 0
 • Thành phẩm nhập kho sai với thành phẩm trong LSX
 • LSX có DDĐK – không nhập thành phẩm nhưng khai báo kết lệnh
 • Các LSX đã kết thúc kỳ trước nhưng vẫn có phát sinh
 • Các yếu tố không phân bổ được trong kỳ
 • Bảng kê chứng từ.

Các bước tính giá thành

 • Điều chỉnh giá thành đầu kỳ (nếu có) bao gồm: điều chỉnh số lượng sản phẩm dở dang đầu kỳ, điều chỉnh giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ theo yếu tố chi phí, điều chỉnh NVL dở dang đầu kỳ
 • Tính giá xuất kho NVL trong kỳ (được xử lý tại phân hệ kế toán hàng tồn kho)
 • Tính số lượng sản phẩm nhập kho, số lượng sản phẩm sản xuất, số lượng sản phẩm dở dang quy đổi cuối kỳ
 • Tập hợp và phân bổ chi phí phát sinh trong kỳ: chi phí NVL, chi phí nhân công, chi phí chung
 • Xác định dở dang cuối kỳ theo yếu tố chi phí, theo từng NVL
 • Tính giá thành sản phẩm
 • Điều chỉnh giá thành sản phẩm (nếu có)
 • Cập nhật giá thành sản phẩm vào phiếu nhập kho trong kỳ.

Tính toán, xử lý số liệu cuối kỳ

 • Khai báo đối tượng nhận phân bổ chi phí
 • Khai báo hệ số phân bổ
 • Điều chỉnh số lượng sản phẩm dở dang ban đầu
 • Điều chỉnh NVL dở dang cho sản phẩm ban đầu
 • Điều chỉnh giá trị dở dang ban đầu theo yếu tố chi phí
 • Vào số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ
 • Vào số kiểm kê vật tư cuối kỳ.
 • Bảng chiết tính giá thành
 • Các tính toán
 • Tính và áp giá xuất kho NVL, CCDC
 • Kết chuyển chi phí sang chi phí sxkd dở dang
 • Tính số lượng sản phẩm nhập kho trong kỳ
 • Tính số lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ
 • Tính chi phí dở dang cuối kỳ theo số liệu kiểm kê
 • Tập hợp chi phí phát sinh trong kỳ
 • Kết chuyển chi phí tập hợp trực tiếp
 • Tính hệ số phân bổ theo hệ số cập nhật
 • Tính hệ số phân bổ theo định mức NVL
 • Tính hệ số phân bổ theo các yếu tố chi phí
 • Tính hệ số phân bổ theo sản lượng sản xuất
 • Kiểm tra thông tin đối tượng nhận phân bổ chi phí
 • Phân bổ chi phí phát sinh trong kỳ
 • Tính chi phí dở dang NVL cuối kỳ
 • Tính chi phí dở dang cuối kỳ
 • Tính giá thành sản phẩm
 • Điều chỉnh giá thành sản phẩm
 • Cập nhật giá cho phiếu nhập thành phẩm
 • Tính giá thành sản phẩm (tổng hợp các bước).

Báo cáo giá thành sản phẩm

 • Thẻ giá thành sản phẩm
 • Báo cáo giá thành sản phẩm theo yếu tố chi phí
 • Báo cáo giá thành theo chi tiết vật tư
 • Báo cáo tổng hợp chi phí sản xuất theo sản phẩm
 • Báo cáo tổng hợp chi phí sản xuất theo yếu tố chi phí
 • Báo cáo so sánh NVL thực tế và định mức theo sản phẩm
 • Báo cáo so sánh giá thành giữa các kỳ
 • Báo cáo số lượng sản phẩm theo loại yếu tố
 • Bảng tập hợp và phân bổ chi phí chi tiết theo NVL
 • Bảng phân bổ chi phí theo hệ số
 • Bảng phân bổ chi phí theo yếu tố chi phí khác
 • Bảng phân bổ chi phí theo số lượng sản xuất
 • Báo cáo chi phí NVL kiểm kê cuối kỳ
 • Bảng tập hợp chi phí phát sinh trong kỳ.

FF50.Thẻ giá thành sản phẩm

Từ khóa:

(Bấm vào từ khóa để xem toàn bộ các bài liên quan.)

Bài liên quan

 

Tổng đài chăm sóc KH

Tổng đài

 

Tư vấn & Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn mua hàng

Tư vấn sử dụng

Tư vấn dịch vụ CNTT

Tư vấn dịch vụ CNTT

Theo dõi tin tức

 • Mới nhất

 • Xem nhiều nhất

Tải Thông tư 200/2014/TT... 15/09/2016, 09:03:02, 418
Tải Thông tư 133/2016/TT-B... 15/09/2016, 08:45:02, 506
Toàn văn Thông tư 133/2016... 14/09/2016, 08:30:43, 1308
Cảnh báo về việc sử d... 12/09/2016, 16:19:49, 1216
FAST Hà Nội tuyển kỹ th... 12/09/2016, 13:01:05, 1920
FAST mời tham dự hội th... 12/09/2016, 10:07:20, 2132
FAST tuyển nhân viên tư v... 12/09/2016, 09:40:35, 1977
Đăng ký dùng thử sản p... 29/03/2011, 08:15:46, 349993
FA. Tổng quan về phần m... 09/04/2015, 08:58:37, 300053
Tải bản cài đặt và c... 13/06/2015, 00:00:00, 220886
Đăng ký dùng thử phần ... 22/03/2013, 14:27:25, 192855
Liên hệ 29/03/2011, 08:15:46, 189462
FAST ra mắt phiên bản Fas... 17/08/2012, 09:56:40, 182154
FBO. 3 lý do tại sao nên c... 22/02/2014, 14:00:29, 115719

Theo dõi phản hồi