FF. Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu - Báo cáo bán hàng và công nợ phải thu

Email In
Điểm: 0/5 (0 phiếu)
Chỉ mục bài viết
FF. Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu
Báo cáo bán hàng và công nợ phải thu
Tất cả các trang

Báo cáo bán hàng 

 • Bảng kê hóa đơn bán hàng
 • Bảng kê hóa đơn bán hàng và dịch vụ
 • Bảng kê hóa đơn của một mặt hàng
 • Bảng kê hóa đơn nhóm theo khách hàng
 • Bảng kê hóa đơn nhóm theo vụ việc
 • Bảng kê hóa đơn nhóm theo dạng xuất bán
 • Bảng kê hóa đơn của một khách hàng theo mặt hàng
 • Báo cáo bán hàng chi tiết theo mặt hàng
 • Báo cáo bán hàng theo khách hàng, hợp đồng, nv bán hàng, mã nx
 • Báo cáo bán hàng nhóm theo 2 chỉ tiêu
 • Báo cáo bán hàng theo 3 chỉ tiêu
 • Báo cáo bán hàng theo khách hàng
 • Báo cáo bán hàng theo mặt hàng
 • Báo cáo tổng hợp tiêu thụ theo giá bán
 • Báo cáo tổng hợp hàng bán.
 • Bảng kê hóa đơn hàng bán bị trả lại
 • Báo cáo tổng hợp hàng bán bị trả lại
 • Báo cáo lợi nhuận theo khách hàng
 • Báo cáo lợi nhuận theo mặt hàng
 • Báo cáo lợi nhuận theo mặt hàng (2)
 • Phân tích bán hàng theo thời gian (1)
 • Phân tích bán hàng theo thời gian (2)
 • Phân tích bán hàng theo thời gian (3)
 • Báo cáo bán hàng theo đvcs
 • Phân tích bán hàng theo thời gian và đvcs.

Báo cáo đơn hàng

 • Bảng kê đơn hàng bán
 • Báo cáo thực hiện đơn hàng bán
 • Báo cáo so sánh kế hoạch và thực hiện đơn hàng bán
 • Báo cáo tình trạng đơn hàng bán.

Báo cáo công nợ theo khách hàng

 • Sổ chi tiết công nợ của một khách hàng
 • Sổ chi tiết công nợ (lên cho tất cả khách hàng)
 • Sổ đối chiếu công nợ
 • Sổ đối chiếu công nợ (lên cho tất cả khách hàng)
 • Bảng xác nhận công nợ
 • Bảng xác nhận công nợ (lên cho tất cả khách hàng)
 • Hỏi số dư công nợ của một khách hàng
 • Bảng cân đối phát sinh công nợ của một tài khoản
 • Bảng cân đối phát sinh công nợ trên nhiều tài khoản
 • Bảng tổng hợp số dư công nợ cuối kỳ
 • Bảng tổng hợp số dư công nợ đầu kỳ
 • Sổ nhật ký thu tiền bán hàng
 • Sổ chi tiết của một tài khoản
 • Sổ chi tiết tài khoản (lên cho tất cả các tài khoản)
 • Sổ tổng hợp chữ T của một tài khoản
 • Sổ tổng hợp công nợ chữ T của một khách hàng
 • Bảng kê chứng từ
 • Bảng kê chứng từ theo kh, vv, tiểu khoản và tk đối ứng
 • Tổng hợp số phát sinh theo kh, vv, tiểu khoản và tk đối ứng.

Báo cáo công nợ theo hóa đơn 

 • Bảng kê công nợ phải thu theo hóa đơn
 • Bảng kê chi tiết thu tiền của các hóa đơn
 • Bảng kê chi tiết thu tiền của các hóa đơn có chênh lệch tỷ giá
 • Bảng kê công nợ của các hóa đơn theo hạn thanh toán
 • Báo cáo hóa đơn sắp đến hạn thanh toán.

Báo cáo công nợ hợp đồng 

 • Bảng kê chứng từ theo hợp đồng
 • Sổ chi tiết hợp đồng
 • Tổng hợp số phát sinh theo hợp đồng
 • Bảng cân đối phát sinh theo hợp đồng
 • Bảng tổng hợp số dư đầu kỳ của các hợp đồng
 • Bảng tổng hợp số dư cuối kỳ của các hợp đồng
 • Báo cáo tiến độ thanh toán hợp đồng.

Kết nối với các phân hệ khác

 • Nhận số liệu từ phân hệ kế toán vốn bằng tiền liên quan đến thu tiền của khách hàng.
 • Kết nối với phân hệ quản lý hàng tồn kho
 • Tự động chuyển số liệu hạch toán vào sổ cái hoặc chuyển sang phân hệ kế toán tổng hợp để chuyển vào sổ cái.

Từ khóa:,,,

(Bấm vào từ khóa để xem toàn bộ các bài liên quan.)

Bài liên quan 

Tổng đài chăm sóc KH

Tổng đài

 

Tư vấn & Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn mua hàng

Tư vấn sử dụng

Tư vấn dịch vụ CNTT

Tư vấn dịch vụ CNTT

Theo dõi tin tức

 • Mới nhất

 • Xem nhiều nhất

Tải Thông tư 200/2014/TT... 15/09/2016, 09:03:02, 405
Tải Thông tư 133/2016/TT-B... 15/09/2016, 08:45:02, 494
Toàn văn Thông tư 133/2016... 14/09/2016, 08:30:43, 1298
Cảnh báo về việc sử d... 12/09/2016, 16:19:49, 1203
FAST Hà Nội tuyển kỹ th... 12/09/2016, 13:01:05, 1905
FAST mời tham dự hội th... 12/09/2016, 10:07:20, 2116
FAST tuyển nhân viên tư v... 12/09/2016, 09:40:35, 1966
Đăng ký dùng thử sản p... 29/03/2011, 08:15:46, 349984
FA. Tổng quan về phần m... 09/04/2015, 08:58:37, 300041
Tải bản cài đặt và c... 13/06/2015, 00:00:00, 220861
Đăng ký dùng thử phần ... 22/03/2013, 14:27:25, 192845
Liên hệ 29/03/2011, 08:15:46, 189440
FAST ra mắt phiên bản Fas... 17/08/2012, 09:56:40, 182141
FBO. 3 lý do tại sao nên c... 22/02/2014, 14:00:29, 115707

Theo dõi phản hồi