FF. Phân hệ báo cáo quản trị theo các trường người dùng tự định nghĩa

In
Điểm: 4.20/5 (5 phiếu)

Chủ đề: phần mềm kế toán, báo cáo quản trị

Ngoài những đối tượng quản lý của doanh nghiệp như hợp đồng, vụ việc, công trình xây lắp, bộ phận hạch toán, lệnh sản xuất…còn xuất hiện thêm những thông tin đặc thù cần theo dõi. Trong Fast Financial có những trường tự do do người sử dụng tự định nghĩa để theo dõi các đối tượng này và có phân hệ báo cáo quản trị theo các trường tự do.

Quản lý danh mục tự do

 • Cung cấp khả năng cho người sử dụng tự định nghĩa và sử dụng theo nhu cầu riêng của mình;
 • Không giới hạn số lượng thông tin tự do cần quản lý vì chương trình có 3 danh mục từ điển tự do;
 • Cho phép phân loại các thông tin tự do theo nhiều tiêu chí khác nhau tùy theo mục đích của người dùng.

Theo dõi số dư các trường tự do đầu kỳ

 • Chương trình cho phép theo dõi số dư đầu kỳ của các trường tự do đã được khai báo.

Báo cáo

 • Các báo cáo rõ ràng, người dùng có thể lập báo cáo theo từng trường tự do hoặc theo từng đối tượng cụ thể.
 • Các báo cáo theo từng trường tự do:
 • Bảng kê chứng từ theo các trường tự do
 • Tổng hợp phát sinh theo các trường tự do
 • Bảng cân đối phát sinh theo các trường tự do
 • Bảng tổng hợp số dư các trường tự do đầu kỳ
 • Bảng tổng hợp số dư các trường tự do cuối kỳ.
 • Báo cáo theo đối tượng:
 • Bảng kê chứng từ theo đối tượng
 • Tổng hợp phát sinh theo đối tượng
 • Bảng cân đối phát sinh theo đối tượng
 • Bảng tổng hợp số dư đối tượng đầu kỳ.
 • Bảng tổng hợp số dư đối tượng cuối kỳ.

Kết nối với các phân hệ khác

 • Phân hệ quản trị các trường tự do nhận số liệu từ các phân hệ khác.


FF50.CDPS theo trường tự do

Từ khóa:

(Bấm vào từ khóa để xem toàn bộ các bài liên quan.)

Bài liên quan