FF. Phân hệ quản lý TSCĐ

Email In
Điểm: 4.71/5 (7 phiếu)
Chỉ mục bài viết
FF. Phân hệ quản lý TSCĐ
Phân hệ quản lý TSCD (tt)
Tất cả các trang

Chủ đề: phần mềm kế toán, kế toán TSCĐ, CCLĐ

Phân hệ quản lý tài sản cố định (TSCĐ) trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial lưu giữ các thông tin cần thiết về TSCĐ từ thời điểm mua đến khi thanh lý, giúp người sử dụng nắm rõ tình hình sử dụng TSCĐ của công ty và các thông tin về tài sản tại một thời điểm bất kỳ. Chương trình cho phép người sử dụng lựa chọn cách tính khấu hao tài sản theo nhiều phương pháp khác nhau phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp…

Quản lý thông tin về tài sản cố định

 • Theo dõi các thông tin về tài sản cố định như nguyên giá, giá trị khấu hao, giá trị còn lại, nguồn vốn, bộ phận sử dụng, mục đích sử dụng, nước sản xuất, ngày đưa vào sử dụng…
 • Có các trường dùng để phân loại tài sản theo nhưng tiêu chí khác nhau
 • Cho phép khai báo các trường tự do theo người dùng định nghĩa để quản lý thông tin về tài sản theo yêu cầu đặc thù
 • Cho phép khai báo các tài khoản ngầm định liên quan (tài khoản tài sản, tài khoản khấu hao, tài khoản chi phí) để hỗ trợ cho việc tự động hạch toán các bút toán phân bổ khấu hao
 • Cho phép theo dõi phụ tùng, dụng cụ đi kèm.

Theo dõi các thay đổi liên quan đến tài sản cố định

 • Điều chỉnh tăng/giảm giá trị của tài sản
 • Thay đổi bộ phận sử dụng tài sản
 • Thôi tính khấu hao tài sản
 • Giảm tài sản do thanh lý, chuyển nhượng.

Tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định

 • Tính khấu hao tài sản theo 3 phương pháp: đường thẳng, sản lượng, số dư giảm dần có điều chỉnh
 • Có thể điều chỉnh giá trị đã tính khấu hao trong tháng sau khi tính khấu hao
 • Có thể xóa tất cả giá trị đã tính khấu hao của tài sản trong kỳ hay chỉ xóa những tài sản chưa sửa giá trị khấu hao
 • Theo dõi giá trị khấu hao trong kỳ của từng tài sản sau khi đã tính khấu hao
 • Tạo bút toán hạch toán phân bổ khấu hao TSCĐ
 • Theo dõi các tài sản đã hết khấu hao còn sử dụng, điều chuyển tài sản giữa các bộ phận
 • Phân bổ khấu hao tài sản theo nhiều tài khoản chi phí, nhiều vụ việc, nhiều mã phí…

FF50.TSCD 

Tổng đài chăm sóc KH

Tổng đài

 

Tư vấn & Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn mua hàng

Tư vấn sử dụng

Tư vấn dịch vụ CNTT

Tư vấn dịch vụ CNTT

Theo dõi tin tức

 • Mới nhất

 • Xem nhiều nhất

Tải Thông tư 200/2014/TT... 15/09/2016, 09:03:02, 418
Tải Thông tư 133/2016/TT-B... 15/09/2016, 08:45:02, 507
Toàn văn Thông tư 133/2016... 14/09/2016, 08:30:43, 1308
Cảnh báo về việc sử d... 12/09/2016, 16:19:49, 1216
FAST Hà Nội tuyển kỹ th... 12/09/2016, 13:01:05, 1921
FAST mời tham dự hội th... 12/09/2016, 10:07:20, 2133
FAST tuyển nhân viên tư v... 12/09/2016, 09:40:35, 1978
Đăng ký dùng thử sản p... 29/03/2011, 08:15:46, 349993
FA. Tổng quan về phần m... 09/04/2015, 08:58:37, 300053
Tải bản cài đặt và c... 13/06/2015, 00:00:00, 220887
Đăng ký dùng thử phần ... 22/03/2013, 14:27:25, 192855
Liên hệ 29/03/2011, 08:15:46, 189463
FAST ra mắt phiên bản Fas... 17/08/2012, 09:56:40, 182154
FBO. 3 lý do tại sao nên c... 22/02/2014, 14:00:29, 115719

Theo dõi phản hồi