FF. Phân hệ kế toán chủ đầu tư

Email In
Điểm: 5.00/5 (1 phiếu)

Chủ đề: phần mềm kế toán, kế toán chủ đầu tư

Phân hệ kế toán chủ đầu tư trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial được dùng trong các doanh nghiệp có tổ chức hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản.

Trường hợp doanh nghiệp có tổ chức Ban quản lý dự án riêng, tách biệt công tác kế toán tại doanh nghiệp thì chương trình này cũng được sử dụng cho Ban quản lý dự án để thực hiện công tác kế toán, quản trị theo yêu cầu của đơn vị chủ đầu tư. Chương trình cho phép tổ chức các danh mục dự án, công trình, hạn mục công trình trực thuộc để tập hợp chi phí phát sinh liên quan, phục vụ lên các báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo qui định về chế độ kế toán đối với đơn vị chủ đầu tư.

Quản lý các danh mục

 • Danh mục dự án, công trình, hạng mục công trình
 • Danh mục phân nhóm dự án, công trình, hạng mục công trình
 • Danh mục chỉ tiêu (chi phí xây lắp, thiết bị…)
 • Danh mục tài khoản lũy kế công trình.

Cập nhập số liệu

 • Nhập số dư ban đầu của công trình
 • Nhập số phát sinh luỹ kế ban đầu của các công trình
 • Nhập dự toán cho công trình
 • Nhập kế hoạch cho công trình
 • Kết chuyển số dư của các công trình sang năm sau
 • Tính số phát sinh lũy kế các công trình
 • Nhập số dư ban đầu của các chỉ tiêu
 • Nhập kế hoạch theo chỉ tiêu
 • Nhập số phát sinh lũy kế ban đầu của các chỉ tiêu
 • Tính số phát sinh lũy kế các chỉ tiêu.

Báo cáo chủ đầu tư

 • Báo cáo nguồn vốn đầu tư
 • Báo cáo chi tiết nguồn vốn đầu tư
 • Báo cáo thực hiện đầu tư theo dự án, công trình, hạng mục công trình;
 • Báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành bàn giao sử dụng
 • Thực hiện đầu tư
 • Chi phí khác
 • Chi phí ban quản lý dự án
 • Bảng cân đối kế toán;
 • Thuyết minh báo cáo tài chính.

Sổ sách kề toán chủ đầu tư

 • Sổ chi tiết nguồn vốn đầu tư
 • Sổ chi phí đầu tư xây dựng
 • Sổ chi phí khác
 • Sổ chi phí ban quản lý dự án.

FF50.Báo cáo thực hiện đầu tư

 

Tổng đài chăm sóc KH

Tổng đài

 

Tư vấn & Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn mua hàng

Tư vấn sử dụng

Tư vấn dịch vụ CNTT

Tư vấn dịch vụ CNTT

Theo dõi tin tức

 • Mới nhất

 • Xem nhiều nhất

Tải Thông tư 200/2014/TT... 15/09/2016, 09:03:02, 393
Tải Thông tư 133/2016/TT-B... 15/09/2016, 08:45:02, 483
Toàn văn Thông tư 133/2016... 14/09/2016, 08:30:43, 1289
Cảnh báo về việc sử d... 12/09/2016, 16:19:49, 1190
FAST Hà Nội tuyển kỹ th... 12/09/2016, 13:01:05, 1894
FAST mời tham dự hội th... 12/09/2016, 10:07:20, 2101
FAST tuyển nhân viên tư v... 12/09/2016, 09:40:35, 1952
Đăng ký dùng thử sản p... 29/03/2011, 08:15:46, 349971
FA. Tổng quan về phần m... 09/04/2015, 08:58:37, 300032
Tải bản cài đặt và c... 13/06/2015, 00:00:00, 220841
Đăng ký dùng thử phần ... 22/03/2013, 14:27:25, 192826
Liên hệ 29/03/2011, 08:15:46, 189416
FAST ra mắt phiên bản Fas... 17/08/2012, 09:56:40, 182132
FBO. 3 lý do tại sao nên c... 22/02/2014, 14:00:29, 115696

Theo dõi phản hồi