FF. Các tính năng chính của phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial

Email In
Điểm: 4.67/5 (3 phiếu)

Chủ đề: phần mềm kế toán, tính năng chính

Fast Financial là phần mềm quản trị tài chính kế toán cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn với nhiều tính năng nổi bật.

Phù hợp chế độ tài chính, kế toán và thuế
 • Fast Financial luôn được cập nhật các sửa đổi bổ sung theo các quy định mới nhất của Bộ Tài chính.
 • Hỗ trợ kết xuất dữ liệu báo cáo thuế, báo cáo tài chính sang phần mềm hỗ trợ kê khai thuế của Tổng Cục thuế để in theo mã vạch.
Quản lý vốn bằng tiền
 • Theo dõi các khoản tạm ứng, cho vay, đi vay chi tiết như là hóa đơn. Các phiếu nhập liệu như phiếu thu, phiếu chi, giấy báo nợ, giấy báo có khi lưu chương trình sẽ chuyển vào các hồ sơ thanh toán phải thu, phải trả giống như bên quản lý hóa đơn. Các khoản này được theo dõi thanh toán, phân bổ chi tiết để lên các báo cáo quản trị công nợ, báo cáo phân tích về tuổi nợ, báo cáo cảnh báo theo hạn thanh toán…
 • Fast Financial còn cho phép theo dõi từng khế ước vay với các báo cáo như: Bảng kê tính lãi chi tiết theo từng khế ước, Báo cáo chi tiết tình hình tiền vay, Báo cáo tổng hợp tình hình tiền vay, Báo cáo theo dõi thời gian thanh toán các khoản vay…
Quản lý công nợ
 • Fast Financial giải quyết một cách đầy đủ nhất các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong thực tế tại doanh nghiệp. Tuân thủ triệt để các nguyên tắc, phương pháp kế toán theo đúng qui định trong chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.
 • Fast Financial cho phép quản lý công nợ chi tiết đến từng khách hàng/nhà cung cấp, từng hóa đơn phải thu/phải trả và từng hợp đồng mua/bán. Việc phân bổ số tiền thanh toán cho các hóa đơn có thể thực hiện tự động theo ngày hoá đơn, theo hạn thanh toán hoặc trực tiếp cho từng hoá đơn. Cho phép xử lý giảm trừ công nợ chi tiết theo hóa đơn trong các trường hợp hàng bán bị trả lại, giảm giá, chênh lệch tỷ giá, tạm ứng trước tiền hàng và các khoản giảm trừ khác. Cho phép theo dõi chi tiết công nợ cho từng khoản vay mượn, từng lần tạm ứng…
 • Nghiệp vụ thanh toán bù trừ và phân bổ công nợ được mở rộng để đáp ứng trong nhiều trường hợp thực tế, qua đó giải quyết được nhiều bài toán nghiệp vụ theo dõi công nợ tại các doanh nghiệp hiện nay.
 • Fast Financial được phát triển thêm báo cáo cảnh báo hóa đơn đến hạn thanh toán trong hệ báo cáo tuổi nợ vốn đã là một thế mạnh của dòng sản phẩm kế toán.
Quản lý hàng tồn kho
 • Fast Financial cho phép tính giá hàng tồn kho theo nhiều phương pháp khác nhau: nhập trước – xuất trước, trung bình tháng, trung bình di động, đích danh. Có nhiều màn hình nhập liệu cho các nghiệp vụ đặc thù như nhập mua trong nước, nhập khẩu, nhập chi phí, nhập xuất thẳng, hàng bán bị trả lại, xuất trả nhà cung cấp, xuất điều chuyển kho…
 • Fast Financial cho phép theo dõi và quản lý hàng tồn kho theo nhiều đơn vị tính, theo lô , theo vị trí trong kho.
 • Chức năng hiện tồn kho tức thời trên màn hình nhập liệu, cùng với hệ thống cảnh báo khi xuất làm âm kho, hoặc nhập/xuất làm vượt định mức tồn kho tối đa, tối thiểu sẽ giúp người dùng kiểm soát tốt tình hình nhập, xuất, tồn kho.
Quản lý TSCĐ, CCLĐ
 • Phân hệ quản lý TSCĐ, CCLĐ trong Fast Financial cho phép theo dõi TSCĐ, CCLĐ theo nhiều nguồn vốn khác nhau, theo dõi việc tăng giảm giá trị của một tài sản, theo dõi việc luân chuyển tài sản giữa các bộ phận sử dụng…
 • Fast Financial tính khấu hao tài sản theo 3 phương pháp: đường thẳng, sản lượng, số dư giảm dần có điều chỉnh. Chương trình cung cấp rất nhiều các báo cáo về kiểm kê, báo cáo về tình hình tăng giảm và báo cáo về khấu hao, phân bổ khấu hao TSCĐ, CCLĐ.
 • Cho phép tạo tự động bút toán hạch toán phân bổ khấu hao TSCĐ, phân bổ khấu hao tài sản theo nhiều tài khoản chi phí, nhiều vụ việc…
Tính giá thành sản phẩm
 • Fast Financial cung cấp các chương trình tính giá thành cho các công trình xây lắp, sản phẩm sản xuất liên tục và sản phẩm sản xuất theo đơn hàng. Sản phẩm có thể được sản xuất qua một công đoạn hoặc nhiều công đoạn.
 • Các chi phí phát sinh có thể được tập hợp trực tiếp theo đối tượng giá thành (tức chỉ rõ cho phân xưởng, công đoạn, đơn hàng, sản phẩm cụ thể); tập hợp chung cho phân xưởng, công đoạn, đơn hàng; hoặc tập hợp chung cho nhiều phân xưởng, công đoạn, đơn hàng hay chỉ một vài sản phẩm đặc thù nào đó...
 • Cho phép phân bổ chi phí tập hợp chung theo nhiều tiêu thức khác nhau: theo định mức nguyên vật liệu, theo hệ số lương, dựa vào yếu tố chi phí khác, theo số lượng sản phẩm nhập kho, số lượng sản phẩm sản xuất chi tiết theo loại yếu tố chi phí.
 • Chi phí dở dang cuối kỳ được xác định cụ thể cho từng yếu tố chi phí. Các phương pháp tính chi phí dở dang cuối kỳ có thể là: phương pháp NVL trực tiếp, phương pháp ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương, phương pháp 50% chi phí chế biến, phương pháp kiểm kê nguyên vật liệu trực tiếp theo đối tượng tính giá thành.
 • Các chi phí làm giảm giá thành được giải quyết một cách triệt để trong quá trình tính toán.
 • Chức năng điều chỉnh giá thành linh hoạt, đồng bộ. Điều chỉnh về số lượng và giá trị, chi tiết theo yếu tố chi phí, theo từng nguyên vật liệu. Việc điều chỉnh trên nhằm đảm bảo số liệu khớp đúng giữa hệ thống báo cáo quản trị giá thành và báo cáo trên tài khoản kế toán.
 • Chương trình hỗ trợ rất nhiều tiện ích nhằm phát hiện các sai sót xảy ra trong quá trình nhập liệu, giúp kiểm soát tối ưu kết quả xử lý, tính toán cuối kỳ.
 • Hệ thống báo cáo giá thành đa dạng, phục vụ tốt nhu cầu quản trị, phân tích, kiểm tra, kiểm soát số liệu.
Quản trị chi phí
 • Chương trình cho phép lập dự toán chi phí và theo dõi tình hình thực hiện dự toán chi tiết theo từng bộ phận, phòng ban và nội dung chi phí.
 • Hệ thống báo cáo phân tích chi phí đa dạng, xoay theo nhiều đối tượng như: tài khoản, bộ phận, mã phí, mã đơn vị trực thuộc. Báo cáo lên số liệu phát sinh cho từng kỳ, hoặc nhiều kỳ, so sánh chi phí cùng kỳ năm trước. Tuỳ chọn báo cáo thể hiện dữ liệu dạng bảng, hoặc dạng độ thị với nhiều kiểu khác nhau.

Từ khóa:,,

(Bấm vào từ khóa để xem toàn bộ các bài liên quan.)

Bài liên quan

 

Tổng đài chăm sóc KH

Tổng đài

 

Tư vấn & Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn mua hàng

Tư vấn sử dụng

Tư vấn dịch vụ CNTT

Tư vấn dịch vụ CNTT

Theo dõi tin tức

 • Mới nhất

 • Xem nhiều nhất

Tải Thông tư 200/2014/TT... 15/09/2016, 09:03:02, 417
Tải Thông tư 133/2016/TT-B... 15/09/2016, 08:45:02, 505
Toàn văn Thông tư 133/2016... 14/09/2016, 08:30:43, 1307
Cảnh báo về việc sử d... 12/09/2016, 16:19:49, 1215
FAST Hà Nội tuyển kỹ th... 12/09/2016, 13:01:05, 1919
FAST mời tham dự hội th... 12/09/2016, 10:07:20, 2130
FAST tuyển nhân viên tư v... 12/09/2016, 09:40:35, 1976
Đăng ký dùng thử sản p... 29/03/2011, 08:15:46, 349992
FA. Tổng quan về phần m... 09/04/2015, 08:58:37, 300052
Tải bản cài đặt và c... 13/06/2015, 00:00:00, 220884
Đăng ký dùng thử phần ... 22/03/2013, 14:27:25, 192854
Liên hệ 29/03/2011, 08:15:46, 189459
FAST ra mắt phiên bản Fas... 17/08/2012, 09:56:40, 182153
FBO. 3 lý do tại sao nên c... 22/02/2014, 14:00:29, 115718

Theo dõi phản hồi