FF. Phân hệ kế toán tổng hợp

Email In
Điểm: 5.00/5 (1 phiếu)

Chủ đề: phần mềm kế toán, kế toán tổng hợp

Phân hệ kế toán tổng hợp trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial đóng vai trò trung tâm tiếp nhận dữ liệu từ tất cả các phân hệ. Phân hệ này cho phép người sử dụng cập nhật các phiếu kế toán tổng quát, các bút toán phân bổ, kết chuyển cuối kỳ, các bút toán định kỳ và các bút toán điều chỉnh. Trong phân hệ kế toán tổng hợp sẽ lên các sổ sách kế toán và tra cứu số liệu chung của toàn hệ thống.
Quản lý các danh mục

 • Danh mục tài khoản
 • Cho phép tự tạo hệ thống tài khoản bằng các quy tắc linh hoạt
 • Chương trình cho phép thực hiện việc đổi mã tài khoản

Cập nhật số dư ban đầu

 • Vào số dư ban đầu của các tài khoản.

Cập nhật các chứng từ

 • Chứng từ đầu vào: Phiếu kế toán
 • Cho phép chọn thời gian cập nhật chứng từ
 • Cho phép cập nhật trên một chứng từ nhiều nhóm định khoản 1 Nợ/nhiều Có hoặc nhiều Nợ/1 Có
 • Chương trình có chức năng tự động đánh số chứng từ nhưng người sử dụng có thể sửa lại
 • Tự động báo khi phát hiện cập nhật chứng từ trùng số
 • Kiểm soát dấu viết khi kết kết chuyển, cập nhật giao dịch
 • Kiểm soát số phát sinh nợ bằng phát sinh có khi cập nhật chứng từ
 • Cho phép chọn các nghiệp vụ phát sinh trước đó để thực hiện hủy bằng 2 loại chứng từ:
 • Chứng từ ghi âm
 • Chứng từ đảo.
 • Tiện ích sao chép các bút toán của nghiệp vụ lặp lại.

Xử lý số liệu cuối kỳ

 • Bút toán phân bổ tự động
 • Bút toán kết chuyển tự động
 • Bút toán đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ
 • Bút toán phân bổ định kỳ
 • Cho phép thực hiện chuyển hàng loạt chứng từ có trạng thái “chuyển KTTH” sang Sổ cái.

Báo cáo tài chính (riêng và tổng hợp)

 • Bảng cân đối phát sinh các tài khoản
 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo phương pháp trực tiếp và gián tiếp)
 • Thuyết minh báo cáo tài chính
 • Báo cáo tài chính cho nhiều kỳ
 • Báo cáo tài chính chi tiết theo công ty/bộ phận.

Sổ sách kế toán theo hình thức nhật ký chung

 • Nhật ký chung
 • Sổ nhật ký thu tiền
 • Sổ nhật ký chi tiền
 • Sổ nhật ký bán hàng
 • Sổ nhật ký mua hàng
 • Sổ cái của một tài khoản
 • Sổ cái tài khoản (lên cho tất cả các tài khoản).

Sổ sách kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ

 • Chứng từ ghi sổ
 • Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
 • Bảng tổng hợp chứng từ/ Sổ chi tiết
 • Sổ cái của một tài khoản
 • Sổ cái tài khoản (lên cho tất cả các tài khoản)
 • Sổ sách kế toán theo hình thức nhật ký chứng từ
 • Nhật ký chứng từ số 1-10
 • Bảng kê chứng từ số 1-11
 • Sổ cái của một tài khoản
 • Sổ cái tài khoản (lên cho tất cả các tài khoản).

Các sổ sách kế toán chi tiết

 • Sổ chi tiết tài khoản
 • Sổ quỹ tiền mặt
 • Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt
 • Sổ tiền gửi ngân hàng
 • Sổ chi tiết tiền vay
 • Sổ chi tiết bán hàng
 • Sổ chi tiết thanh toán với người mua/bán
 • Sổ chi tiết thanh toán với người mua/bán bằng ngoại tệ
 • Thẻ kho, sổ chi tiết vật tư
 • Bảng tổng hợp chi tiết vật tư
 • Tổng hợp nhập xuất tồn
 • Thẻ, sổ tài sản cố định
 • Thẻ, sổ công cụ dụng cụ
 • Thẻ giá thành sản phẩm
 • ...

Tra cứu dữ liệu

 • Bảng kê chứng từ
 • Bảng kê chứng từ theo khách hàng, vụ việc, tiểu khoản và tài khoản đối ứng
 • Tổng hợp số phát sinh theo khách hàng, vụ việc, tiểu khoản và tài khoản đối ứng
 • Hỏi số dư của một tài khoản
 • Bảng cân đối số phát sinh các tiểu khoản của một tài khoản
 • Sổ chi tiết tài khoản
 • Sổ chi tiết tài khoản (lên cho tất cả các tài khoản)
 • Sổ tổng hợp chữ T của một tài khoản
 • Sổ tổng hợp chữ T của nhiều tài khoản
 • Bảng kê chứng từ theo đối tượng
 • Tổng hợp phát sinh theo đối tượng
 • Bảng tổng hợp số dư đối tượng đầu kỳ
 • Bảng tổng hợp số dư đối tượng cuối kỳ
 • ...

Bảng cân đối kế toán

 

Từ khóa:

(Bấm vào từ khóa để xem toàn bộ các bài liên quan.)

Bài liên quan

 

Tổng đài chăm sóc KH

Tổng đài

 

Tư vấn & Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn mua hàng

Tư vấn sử dụng

Tư vấn dịch vụ CNTT

Tư vấn dịch vụ CNTT

Theo dõi tin tức

 • Mới nhất

 • Xem nhiều nhất

Tải Thông tư 200/2014/TT... 15/09/2016, 09:03:02, 415
Tải Thông tư 133/2016/TT-B... 15/09/2016, 08:45:02, 503
Toàn văn Thông tư 133/2016... 14/09/2016, 08:30:43, 1306
Cảnh báo về việc sử d... 12/09/2016, 16:19:49, 1214
FAST Hà Nội tuyển kỹ th... 12/09/2016, 13:01:05, 1918
FAST mời tham dự hội th... 12/09/2016, 10:07:20, 2130
FAST tuyển nhân viên tư v... 12/09/2016, 09:40:35, 1975
Đăng ký dùng thử sản p... 29/03/2011, 08:15:46, 349991
FA. Tổng quan về phần m... 09/04/2015, 08:58:37, 300051
Tải bản cài đặt và c... 13/06/2015, 00:00:00, 220881
Đăng ký dùng thử phần ... 22/03/2013, 14:27:25, 192853
Liên hệ 29/03/2011, 08:15:46, 189457
FAST ra mắt phiên bản Fas... 17/08/2012, 09:56:40, 182152
FBO. 3 lý do tại sao nên c... 22/02/2014, 14:00:29, 115717

Theo dõi phản hồi