FF. Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả - Báo cáo mua hàng và công nợ phải trả

Email In
Điểm: 4.67/5 (3 phiếu)
Chỉ mục bài viết
FF. Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả
Báo cáo mua hàng và công nợ phải trả
Tất cả các trang

Báo cáo hàng nhập mua

 • Bảng kê phiếu nhập
 • Bảng kê hóa đơn mua hàng và dịch vụ
 • Bảng kê phiếu nhập của một vật tư
 • Bảng kê phiếu nhập nhóm theo nhà cung cấp
 • Bảng kê phiếu nhập nhóm theo vụ việc
 • Bảng kê phiếu nhập nhóm theo dạng nhập
 • Bảng kê phiếu nhập nhóm theo tài khoản đối ứng
 • Bảng kê phiếu nhập nhóm theo mặt hàng
 • Bảng kê phiếu nhập chưa có hóa đơn
 • Tổng hợp hàng nhập mua
 • Báo cáo giá trị hàng nhập theo ncc, hợp đồng, mã nx
 • Báo cáo tổng hợp hàng nhập nhóm theo 2 chỉ tiêu
 • Báo cáo mua hàng theo nhà cung cấp
 • Báo cáo mua hàng theo vật tư.
 • Bảng kê phiếu xuất trả lại nhà cung cấp
 • Tổng hợp hàng xuất trả lại nhà cung cấp
 • Báo cáo tình trạng phiếu nhu cầu
 • Báo cáo so sánh phiếu nhu cầu và đơn hàng
 • Báo cáo tình trạng đơn hàng
 • Báo cáo theo dõi đơn hàng
 • Kế hoạch mua hàng.

Báo cáo đơn hàng

 • Bảng kê đơn hàng mua
 • Báo cáo thực hiện đơn hàng mua
 • Báo cáo so sánh kế hoạch và thực hiện đơn hàng mua
 • Báo cáo tình trạng đơn hàng mua.

Báo cáo công nợ theo nhà cung cấp

 • Sổ chi tiết công nợ của một nhà cung cấp
 • Sổ chi tiết công nợ (lên cho tất cả các nhà cung cấp)
 • Sổ đối chiếu công nợ
 • Sổ đối chiếu công nợ (lên cho tất cả các nhà cung cấp)
 • Bảng xác nhận công nợ
 • Bảng xác nhận công nợ (lên cho tất cả các nhà cung cấp)
 • Hỏi số dư công nợ của một nhà cung cấp
 • Bảng cân đối phát sinh công nợ của một tài khoản
 • Bảng cân đối phát sinh công nợ trên nhiều tài khoản
 • Bảng tổng hợp số dư công nợ cuối kỳ
 • Bảng tổng hợp số dư công nợ đầu kỳ
 • Sổ nhật ký chi trả tiền mua hàng
 • Sổ chi tiết của một tài khoản
 • Sổ chi tiết của một tài khoản (lên cho tất cả các tài khoản)
 • Sổ tổng hợp chữ T của một tài khoản
 • Sổ tổng hợp công nợ chữ T của một nhà cung cấp
 • Bảng kê chứng từ
 • Bảng kê chứng từ theo ncc, vv, tiểu khoản và tài khoản đối ứng
 • Tổng hợp số phát sinh theo ncc, vv, tiểu khoản và tài khoản đối ứng.

Báo cáo công nợ theo hóa đơn

 • Bảng kê công nợ phải trả theo hóa đơn
 • Bảng kê chi tiết trả tiền cho các hóa đơn
 • Bảng kê chi tiết trả tiền cho các hóa đơn có chênh lệch tỷ giá
 • Bảng kê công nợ của các hóa đơn theo hạn thanh toán
 • Báo cáo các hóa đơn sắp đến hạn thanh toán.

Báo cáo công nợ theo hợp đồng

 • Bảng kê chứng từ phát sinh theo hợp đồng
 • Sổ chi tiết hợp đồng
 • Tổng hợp số phát sinh theo hợp đồng
 • Bảng cân đối phát sinh của các hợp đồng
 • Số dư đầu kỳ của các hợp đồng
 • Số dư cuối kỳ của các hợp đồng.
 • Báo cáo tiến độ thanh toán hợp đồng.

FF50. Bảng kê chi trả tiền theo hóa đơn

Từ khóa:,

(Bấm vào từ khóa để xem toàn bộ các bài liên quan.)

Bài liên quan 

Tổng đài chăm sóc KH

Tổng đài

 

Tư vấn & Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn mua hàng

Tư vấn sử dụng

Tư vấn dịch vụ CNTT

Tư vấn dịch vụ CNTT

Theo dõi tin tức

 • Mới nhất

 • Xem nhiều nhất

Tải Thông tư 200/2014/TT... 15/09/2016, 09:03:02, 416
Tải Thông tư 133/2016/TT-B... 15/09/2016, 08:45:02, 503
Toàn văn Thông tư 133/2016... 14/09/2016, 08:30:43, 1307
Cảnh báo về việc sử d... 12/09/2016, 16:19:49, 1214
FAST Hà Nội tuyển kỹ th... 12/09/2016, 13:01:05, 1918
FAST mời tham dự hội th... 12/09/2016, 10:07:20, 2130
FAST tuyển nhân viên tư v... 12/09/2016, 09:40:35, 1976
Đăng ký dùng thử sản p... 29/03/2011, 08:15:46, 349992
FA. Tổng quan về phần m... 09/04/2015, 08:58:37, 300052
Tải bản cài đặt và c... 13/06/2015, 00:00:00, 220883
Đăng ký dùng thử phần ... 22/03/2013, 14:27:25, 192854
Liên hệ 29/03/2011, 08:15:46, 189459
FAST ra mắt phiên bản Fas... 17/08/2012, 09:56:40, 182153
FBO. 3 lý do tại sao nên c... 22/02/2014, 14:00:29, 115718

Theo dõi phản hồi