FF. Phân hệ báo cáo tài chính và báo cáo quản trị

Email In
Điểm: 5.00/5 (1 phiếu)

Chủ đề: phần mềm kế toán, báo cáo tài chính

Phân hệ báo cáo tài chính trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial lên các báo cáo tài chính theo quy định, cho phép người dùng tự khai báo cách lấy số liệu của từng chỉ tiêu trên báo cáo. Chức năng tự tạo mẫu báo cáo mới nhằm lên các báo cáo quản trị theo yêu cầu đặc thù của doanh nghiệp.

Các tính năng

 • Lên các báo cáo tài chính theo quy định và các báo cáo quản trị theo yêu cầu
 • Cho phép người dùng tự khai báo cách lấy số liệu của từng chỉ tiêu trên báo cáo
 • Chức năng tự tạo mẫu báo cáo mới nhằm lên các báo cáo quản trị theo yêu cầu đặc thù của doanh nghiệp.

Báo cáo quản trị phân tích theo thời gian

 • Báo cáo bán hàng phân tích theo thời gian
 • Phân tích bán hàng theo thời gian (mẫu 1)
 • Phân tích bán hàng theo thời gian (mẫu 2)
 • Phân tích bán hàng theo thời gian (mẫu 3).
 • Báo cáo quản trị phân tích theo thời gian
 • Báo cáo chi phí theo bộ phận và mã phí cho nhiều kỳ
 • Báo cáo tổng hợp phí so sánh giữa 2 kỳ
 • Báo cáo tổng hợp chi phí cho nhiều kỳ
 • Báo cáo doanh thu – chi phí
 • Báo cáo ngân sách.
 • Báo cáo tài chính phân tích theo thời gian
 • Bảng cân đối kế toán cho nhiều kỳ
 • Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh cho nhiều kỳ
 • Báo cáo dòng tiền theo phương pháp trực tiếp cho nhiều kỳ
 • Báo cáo dòng tiền theo phương pháp gián tiếp cho nhiều kỳ

Báo cáo quản trị phân tích theo đơn vị cơ sở

 • Báo cáo bán hàng phân tích theo đơn vị cơ sở (ĐVCS)
 • Báo cáo bán hàng theo ĐVCS
 • Phân tích bán hàng theo thời gian (theo ĐVCS)
 • Báo cáo quản trị phí phân tích theo ĐVCS
 • Báo cáo tổng hợp chi phí trong kỳ theo ĐVCS
 • Báo cáo tổng hợp chi phí giữa 2 kỳ theo ĐVCS
 • Báo cáo tổng hợp chi phí cho nhiều kỳ theo ĐVCS
 • Báo cáo tổng hợp chi phí xoay theo cột theo ĐVCS.
 • Báo cáo tài chính phân tích theo ĐVCS
 • Bảng cân đối kế toán theo ĐVCS
 • Báo cáo kết quả kinh doanh phân tích theo ĐVCS
 • Báo cáo dòng tiền theo phương pháp trực tiếp theo ĐVCS
 • Báo cáo dòng tiền theo phương pháp gian tiếp theo ĐVCS
 • Bảng phân tích tài chính của doanh nghiệp theo ĐVCS
 • Phân tích báo cáo tài chính (riêng và tổng hợp)
 • Báo cáo phân tích chỉ số
 • Phân tích chỉ số tài chính kỳ
 • Phân tích chỉ số tài chính cùng kỳ
 • Phân tích chỉ số tài chính nhiều kỳ
 • So sánh chỉ số kế hoạch, bình quân ngành, công ty khác
 • So sánh chỉ số kế hoạch, bình quân ngành, công ty khác nhiều kỳ
 • Báo cáo phân tích cơ cấu
 • Phân tích cơ cấu tài chính kỳ
 • Phân tích cơ cấu tài chính cùng kỳ
 • Phân tích cơ cấu tài chính nhiều kỳ
 • So sánh cơ cấu kế hoạch, bình quân ngành, công ty khác
 • So sánh cơ cấu kế hoạch, bình quân ngành, công ty khác nhiều kỳ

Báo cáo nhanh

 • Phân tích tổng hợp tình hình kinh doanh: Thể hiện các tháng trong năm hiện hành (theo ngày hệ thống) tình hình doanh thu, chi phí và công nợ quá hạn phải thu, phải trả xét tại thời điểm hiện tại.
FF50.Báo cáo quản trị
 

Tổng đài chăm sóc KH

Tổng đài

 

Tư vấn & Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn mua hàng

Tư vấn sử dụng

Tư vấn dịch vụ CNTT

Tư vấn dịch vụ CNTT

Theo dõi tin tức

 • Mới nhất

 • Xem nhiều nhất

Tải Thông tư 200/2014/TT... 15/09/2016, 09:03:02, 418
Tải Thông tư 133/2016/TT-B... 15/09/2016, 08:45:02, 506
Toàn văn Thông tư 133/2016... 14/09/2016, 08:30:43, 1308
Cảnh báo về việc sử d... 12/09/2016, 16:19:49, 1216
FAST Hà Nội tuyển kỹ th... 12/09/2016, 13:01:05, 1920
FAST mời tham dự hội th... 12/09/2016, 10:07:20, 2132
FAST tuyển nhân viên tư v... 12/09/2016, 09:40:35, 1977
Đăng ký dùng thử sản p... 29/03/2011, 08:15:46, 349993
FA. Tổng quan về phần m... 09/04/2015, 08:58:37, 300053
Tải bản cài đặt và c... 13/06/2015, 00:00:00, 220886
Đăng ký dùng thử phần ... 22/03/2013, 14:27:25, 192855
Liên hệ 29/03/2011, 08:15:46, 189462
FAST ra mắt phiên bản Fas... 17/08/2012, 09:56:40, 182154
FBO. 3 lý do tại sao nên c... 22/02/2014, 14:00:29, 115719

Theo dõi phản hồi