Ứng dụng Phần mềm Fast Financial cho ngành cao su

Email In
Điểm: 5.00/5 (1 phiếu)

Công ty FAST đã triển khai các phần mềm Quản trị kế toán tài chính Fast FinancialPhần mềm Kế toán Fast Accounting cho 8 công ty ngành cao su thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam theo nhu cầu nghiệp vụ đặc thù riêng của ngành.

Các công ty ngành cao su thực hiện trồng, chăm sóc, khai thác và chế biến mủ cao su.

Đặc thù về nghiệp vụ nằm ở 3 khâu:

 1. Xây dựng cơ bản: trồng và chăm sóc vườn cây cao su cho đến khi bắt đầu khai thác, chuyển thành TSCĐ.
 2. Quản lý và tính khấu hao TSCĐ là các vườn cây cao su.
 3. Theo dõi hoạt động sxkd và tính giá thành sản phẩm việc khai thác vườn cây cao su – lấy mủ cao su.

Cây cao su

Mũ cao su

Chế biến cao su

Hiện nay Công ty FAST đã triển khai các phần mềm Quản trị kế toán tài chính Fast Financial và Phần mềm Kế toán Fast Accounting cho 8 công ty ngành cao su thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam:

 1. Công ty Cao su Quảng Trị
 2. Công ty Cao su Quảng Nam
 3. Công ty Cao su Chư Prông
 4. Công ty Cao su Chư Sê
 5. Công ty Cao su Krong Buk
 6. Công ty Cao su KomTum
 7. Công ty Cao su Mang Yang
 8. Công ty Cao su Chư Pả.

Ngoài việc xây dựng và thiết lập hệ thống phần mềm để đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ đặc thù của sản xuất kinh doanh (sxkd) cao su như theo dõi xây dựng cơ bản (xdcb), khấu hao tài sản cố định (tscđ), tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm, FAST còn lập trình để lên được 30 mẫu báo cáo quản trị khác nhau phục vụ nộp báo cáo cho tập đoàn:

 1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính, SXKD
 2. Bảng cân đối phát sinh
 3. Bảng tổng hợp chi phí sản xuất chung
 4. Bảng phân bổ chi phí sản xuất chung cho các sản phẩm
 5. Bảng giá thành mũ nước
 6. Tình hình nguyên vật liệu
 7. Bảng giá thành cao su mũ sơ chế
 8. Bảng tổng hợp nhập xuất tồn sản phẩm
 9. Tổng hợp chi phí bán hàng
 10. Tổng hợp chi phí quản lý doanh nghiệp
 11. Bảng tiêu thụ lãi lỗ
 12. Bảng thực hiện khối lượng đầu tư xây dựng cơ bản
 13. Bảng chi phí dự toán XDCB tự làm theo khối lượng thực hiện
 14. Bảng chi phí XDCB tự làm theo khối lượng thực hiện thực tế
 15. Bảng chi tiết vật tư dự toán XDCB tự làm theo khối lượng thực hiện
 16. Bảng chi tiết vật tư XDCB tự làm theo khối lượng thực hiện thực tế
 17. Bảng tổng hợp  thực hiện đầu tư  vườn cây cao su
 18. Bảng chi phí chăm sóc vườn cây KTCB lâu năm
 19. Bảng tăng giảm  nguyên giá Tài sản cố định theo nguồn vốn
 20. Bảng tăng giảm  khấu hao Tài sản cố định theo nguồn vốn
 21. Biểu tổng hợp quan hệ với ngân sách nhà nước
 22. Báo cáo tình hình đầu tư tài chính vào các công ty con, công ty liên kết và đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác
 23. Báo cáo chi tiết số dư tài khoản
 24. Bảng kê bán, cung cấp SP, hàng hóa, dịch vụ nội bộ tập đoàn
 25. Bảng kê mua, nhận SP, hàng hóa, dịch vụ nội bộ tập đoàn
 26. Bảng kê SP, hàng hóa nội bộ tập đoàn tồn kho năm trước chuyển sang
 27. Bảng kê XDCB dở dang, TSCD nội bộ tập đoàn năm trước chuyển sang
 28. Bảng kê các giao dịch khác nội bộ tập đoàn
 29. Bảng kê danh sách cổ đông góp vốn
 30. Bản thuyết minh  báo cáo tài chính

Thông tin về Tập đoàn Cao Su Việt Nam có thể tham khảo tại địa chỉ website: http://www.vnrubbergroup.com/

Từ khóa:,,,

(Bấm vào từ khóa để xem toàn bộ các bài liên quan.)

Bài liên quan

 

Tổng đài chăm sóc KH

Tổng đài

 

Tư vấn & Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn mua hàng

Tư vấn sử dụng

Tư vấn dịch vụ CNTT

Tư vấn dịch vụ CNTT

Theo dõi tin tức

 • Mới nhất

 • Xem nhiều nhất

Tải Thông tư 200/2014/TT... 15/09/2016, 09:03:02, 418
Tải Thông tư 133/2016/TT-B... 15/09/2016, 08:45:02, 506
Toàn văn Thông tư 133/2016... 14/09/2016, 08:30:43, 1308
Cảnh báo về việc sử d... 12/09/2016, 16:19:49, 1216
FAST Hà Nội tuyển kỹ th... 12/09/2016, 13:01:05, 1920
FAST mời tham dự hội th... 12/09/2016, 10:07:20, 2133
FAST tuyển nhân viên tư v... 12/09/2016, 09:40:35, 1978
Đăng ký dùng thử sản p... 29/03/2011, 08:15:46, 349993
FA. Tổng quan về phần m... 09/04/2015, 08:58:37, 300053
Tải bản cài đặt và c... 13/06/2015, 00:00:00, 220886
Đăng ký dùng thử phần ... 22/03/2013, 14:27:25, 192855
Liên hệ 29/03/2011, 08:15:46, 189462
FAST ra mắt phiên bản Fas... 17/08/2012, 09:56:40, 182154
FBO. 3 lý do tại sao nên c... 22/02/2014, 14:00:29, 115719

Theo dõi phản hồi