FA. Tổng quan về phần mềm kế toán Fast Accounting

In
Điểm: 4.99/5 (1971 phiếu)

Fast Accounting là phần mềm kế toán dành cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ.

Fast Accounting được phát triển và liên tục hoàn thiện từ năm 1997, hiện có hơn 10.000 khách hàng và đạt nhiều giải thưởng khác nhau như Sao Khuê, BIT CUP, sản phẩm được nhiều người sử dụng, CUP CNTT… 

Phần mềm kế toán Fast Accounting

Fast Accounting với 4 phiên bản đáp ứng cho các loại hình doanh nghiệp: dịch vụ, thương mại, xây lắp, sản xuất.

Phân hệ Dịch vụ Thương mại Xây lắp Sản xuất
1. Hệ thống  x  x  x  x
2. Kế toán tổng hợp  x  x  x
3. Kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay  x  x  x  x
4. Kế toán bán hàng và công nợ phải thu  x  x  x  x
5. Kế toán mua hàng và công nợ phải trả  x  x  x
6. Kế toán hàng tồn kho  -  x  x  x
7. Kế toán TSCĐ  x  x  x  x
8. Kế toán CCLĐ  x  x  x  x
9. Báo cáo chi phí theo khoản mục  x  x  x  x
10. Kế toán dự án, công trình xây lắp  -  x  x  x
11. Kế toán giá thành sản xuất  -  x  x
12. Báo cáo thuế  x  x  x  x
13. Báo cáo quản trị các trường do người sử dụng tự định nghĩa  x  x  x  x
14. Quản lý hóa đơn  x  x  x  x
15. Thuế thu nhập cá nhân.  x  x  x  x

Fast Accounting được phát triển trên công nghệ của Microsoft, ngôn ngữ lập trình là C#.NET, cơ sở dữ liệu là SQL Server, có thể chạy trên máy đơn lẻ, mạng nội bộ hoặc làm việc từ xa qua internet. 

c

 

Từ khóa:,,

(Bấm vào từ khóa để xem toàn bộ các bài liên quan.)

Bài liên quan