FA. Phân hệ quản trị hệ thống

Email In
Điểm: 0/5 (0 phiếu)

Phân hệ “Quản trị Hệ thống” giúp người sử dụng khai báo các thông tin dùng cho toàn bộ phân mềm, quản lý việc truy cập phần mềm của những người sử dụng và bảo trì cơ sở dữ liệu kế toán.

Menu các chức năng

FA.Quan tri he thong

 

Các tính năng chính

 • Khai báo ngày bắt đầu của năm tài chính, có thể là ngày bất kỳ trong năm.
 • Khai báo kỳ bắt đầu nhập liệu vào phần mềm (kỳ mở sổ).
 • Khai báo danh mục các loại tiền sử dụng.
 • Khai báo danh mục các đơn vị cơ sở (các công ty con, các chi nhánh…), cho phép quản lý số liệu riêng của từng đơn vị cấp dưới cũng như tổng hợp số liệu của toàn doanh nghiệp.
 • Khai báo các tham số hệ thống dùng chung cho toàn bộ phần mềm như mã đồng tiền hạch toán, hình thức sổ sách kế toán sử dụng…
 • Khai báo các thông tin liên quan đến các màn hình cập nhật các giao dịch/các chứng từ như ẩn/hiện các trường, các thông tin ngầm định.
 • Khai báo các thông tin liên quan đến các quyển chứng từ, dùng để đánh số các chứng từ cùng loại có thể được nhập từ các màn hình giao dịch khác nhau.
 • Khai báo các thông tin tùy chọn giúp người sử dụng làm việc với phần mềm được thuận tiện hơn.

Quản lý người sử dụng

 • Khai báo danh sách những người sử dụng phần mềm, mật khẩu truy cập, phân quyền truy cập các menu, phân quyền thực hiện các chức năng như tạo mới, xem, sửa, xóa, in…
 • Phân quyền người sử dụng theo đơn vị cơ sở.
 • Xem các máy đang chạy chương trình, thống kê về sử dụng chương trình của từng người sử dụng.

Quản lý số liệu

 • Lưu trữ (back-up) số liệu: chương trình sẽ tự động lưu trữ theo lịch do người sử dụng khai báo, lưu trữ thành nhiều bản cho từng lần lưu trữ.
 • Khóa số liệu: chương trình chỉ cho nhập mới, chỉnh sửa các số liệu phát sinh sau ngày đã khóa. Có thể khóa cho toàn bộ hệ thống hoặc khóa riêng cho từng màn hình giao dịch.
 • Bảo trì số liệu: xóa các bản ghi không hợp lệ, có thể do import số liệu, chuyển đổi số liệu từ phần mềm cũ; tối ưu việc lưu trữ và dung lượng lưu trữ dữ liệu (shrink database).
 • Kiểm tra các tệp số liệu, loại bỏ những bản ghi không đồng bộ giữa các tệp số liệu, có thể do mất điện, rớt mạng đột ngột khi lưu số liệu, virus, lỗi ổ cứng…
 • Sao chép số liệu vào ra (import/export), có thể sử dụng khi chuyển số liệu từ các đơn vị về văn phòng công ty…
 

Tổng đài chăm sóc KH

Tổng đài

 

Tư vấn & Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn mua hàng

Tư vấn sử dụng

Tư vấn dịch vụ CNTT

Tư vấn dịch vụ CNTT

Theo dõi tin tức

 • Mới nhất

 • Xem nhiều nhất

Tải Thông tư 200/2014/TT... 15/09/2016, 09:03:02, 416
Tải Thông tư 133/2016/TT-B... 15/09/2016, 08:45:02, 503
Toàn văn Thông tư 133/2016... 14/09/2016, 08:30:43, 1306
Cảnh báo về việc sử d... 12/09/2016, 16:19:49, 1214
FAST Hà Nội tuyển kỹ th... 12/09/2016, 13:01:05, 1918
FAST mời tham dự hội th... 12/09/2016, 10:07:20, 2130
FAST tuyển nhân viên tư v... 12/09/2016, 09:40:35, 1975
Đăng ký dùng thử sản p... 29/03/2011, 08:15:46, 349991
FA. Tổng quan về phần m... 09/04/2015, 08:58:37, 300051
Tải bản cài đặt và c... 13/06/2015, 00:00:00, 220882
Đăng ký dùng thử phần ... 22/03/2013, 14:27:25, 192853
Liên hệ 29/03/2011, 08:15:46, 189457
FAST ra mắt phiên bản Fas... 17/08/2012, 09:56:40, 182152
FBO. 3 lý do tại sao nên c... 22/02/2014, 14:00:29, 115717

Theo dõi phản hồi