FBO. Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả

In
Điểm: 5.00/5 (1 phiếu)

Chủ đề: Phần mềm ERP, giải pháp ERP, phần mềm kế toán

Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả cho phép theo dõi chu trình mua từ khâu câp nhật hợp đồng mua, nhập hàng về kho và trả tiền cho người bán. Tính năng tra cứu linh hoạt và các báo cáo quản trị chi tiết giúp người sử dụng tìm kiếm nhanh chóng các thông tin về công nợ và ra các quyết định thanh toán hợp lý và có lợi nhất cho doanh nghiệp.

Thông tin về nhà cung cấp
 • Lưu trữ các thông tin liên hệ quan trọng về nhà cung cấp như địa chỉ, số điện thoại, số fax, người liên hệ, phân loại, thuế VAT, mã số thuế
 • Cung cấp thông tin về tình trạng công nợ phải trả với nhà cung cấp và bằng kỹ thuật drill-down truy ngược tới giao dịch gốc
 • Cho phép khai báo điều kiện tín dụng, hạn mức tín dụng và ngày hết hạn.
Quản lý mua hàng
 • Cập nhật hợp đồng
 • Theo dõi thời hạn thanh toán của hóa đơn.
Các bút toán ghi nợ/ghi có và các giao dịch liên quan
 • Điều chỉnh công nợ phải trả thông qua các bút toán ghi nợ/ghi có
 • Cập nhật các chứng từ thanh toán tạm ứng.
Quản lý thanh toán
 • Chứng từ thanh toán cho nhà cung cấp được cập nhật tại phận hệ kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng
 • Việc phân bổ chi tiền cho các hóa đơn mua hàng được thực hiện ở phân hệ kế toán công nợ phải trả
 • Việc phân bổ tiền thanh toán cho các hóa đơn có thể thực hiện trực tiếp cho từng hóa đơn hoặc tự động theo các tiêu thức lựa chọn: nhận trước trả trước, đến hạn trước trả trước…
 • Cho phép phân bổ tiền thanh toán là các khoản trả trước hoặc trả sau
 • Tính lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá ngoại tệ khi thanh toán liên quan đến ngoại tệ
 • Đánh giá lại công nợ ngoại tệ phải thu cho từng nhà cung cấp, từng hóa đơn.
Báo cáo
 • Sổ chi tiết công nợ của nhà cung cấp
 • Báo cáo tổng hợp công nợ phải trả
 • Báo cáo công nợ chi tiết theo hoá đơn
 • Báo cáo công nợ chi tiết theo hoá đơn – chứng từ thanh toán
 • Báo cáo phân tích tuổi nợ các khoản phải trả
 • Báo cáo các khoản nợ quá hạn, sắp đến hạn thanh toán
 • Báo cáo mua hàng, trả lại nhà cung cấp
 • Báo cáo theo hợp đồng.
Kết nối với các phân hệ khác
 • Nhận số liệu từ phân hệ kế toán vốn bằng tiền liên quan đến trả tiền cho người bán
 • Kết nối với phân hệ quản lý hàng tồn kho
 • Tự động chuyển số liệu hạch toán vào sổ cái hoặc chuyển sang phân hệ kế toán tổng hợp để duyệt chuyển vào sổ cái.

Phân hệ mua hàng và công nợ phải trả

Từ khóa:,,,,,

(Bấm vào từ khóa để xem toàn bộ các bài liên quan.)

Bài liên quan