FBO. Phân hệ quản lý TSCĐ

Email In
Điểm: 5.00/5 (1 phiếu)

Chủ đề: Phần mềm ERP, giải pháp ERP, phần mềm kế toán

Phân hệ quản lý tài sản cố định lưu trữ các thông tin cần thiết về tài sản cố định từ thời điểm mua đến khi thanh lý: nguyên giá, giá trị đã khấu hao, giá trị còn lại, nguồn vốn hình thành, số kỳ khấu hao, bộ phận sử dụng, mục đích sử dụng, ngày tăng, ngày bắt đầu tình khấu hao, ngày thôi khấu hao, ngày giảm… Chương trình cho phép người sử dụng tính khấu hao tài sản theo nhiều phương pháp khác nhau, phù hợp với các quyết định, chuẩn mực kế toán được ban hành.

Thông tin về tài sản cố định
 • Không giới hạn số lượng danh điểm tài sản cố định
 • Theo dõi các thông tin về tài sản cố định: nguyên giá, giá trị đã khấu hao, giá trị còn lại, nguồn vốn hình thành, số năm khấu hao, giá trị khấu hao mỗi kỳ, bộ phận sử dụng, mục đích sử dụng, nước sản xuất, năm sản xuất, loại tài sản...
 • Có các trường dùng để phân loại tài sản cố định theo các tiêu chí khác nhau; có các trường tự do để nguời dùng tự sử dụng để quản lý các thông tin về tài sản cố định theo yêu cầu đặc thù
 • Cho phép khai báo các tài khoản ngầm định liên quan (tài khoản tài sản, tài khoản khấu hao, tài khoản chi phí) để hỗ trợ cho việc tự động hạch toán bút toán phân bổ khấu hao;
 • Theo dõi phụ tùng, dụng cụ đi kèm
 • Các thông tin ghi chú về tài sản, mô tả đặc tính của tài sản.
Theo dõi các thay đổi liên quan đến tài sản cố định
 • Tăng giảm giá trị của tài sản
 • Thay đổi bộ phận sử dụng
 • Thôi tính khấu hao tài sản
 • Giảm tài sản.
Tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định
 • Tự động tính khấu hao tài sản theo theo các phương pháp khai báo, chi tiết theo nguồn vốn; cho phép sửa lại giá trị khấu hao tháng theo yêu cầu
 • Phân bổ khấu hao theo bộ phận sử dụng, tài khoản chi phí…
 • Lưu giữ quá trình khấu hao của mọi tài sản.
Báo cáo kiểm kê về tài sản cố định
 • Danh sách tài sản cố định
 • Báo cáo kiểm kê (chi tiết và tổng hợp) tài sản cố định theo nguồn vốn, bộ phận sử dụng, loại tài sản
 • Thẻ tài sản cố định (biên bản giao nhận TSCĐ, biên bản thanh lý TSCĐ, biên bản đánh giá lại TSCĐ, biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành)
 • Sổ tài sản cố định
 • Báo cáo tài sản hết khấu hao còn sử dụng
 • Báo cáo luân chuyển tài sản.
Báo cáo tăng giảm tài sản cố định
 • Báo cáo tình hình tăng giảm (chi tiết và tổng hợp) theo nguồn vốn, bộ phận sử dụng, loại tài sản…
Báo cáo khấu hao và phân bổ khấu hao tài sản cố định
 • Bảng tính khấu hao tài sản cố định theo bộ phận sử dụng, nguồn vốn, loại tài sản
 • Bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định theo bộ phận sử dụng và tổng số…
 • Báo cáo tổng hợp trích khấu hao.
Kết nối với các phân hệ khác
 • Tạo bút toán phân bổ khấu hao và chuyển sang sổ cái ở phân hệ kế toán tổng hợp.

Phân hệ quản lý TSCĐ

Từ khóa:,,,,

(Bấm vào từ khóa để xem toàn bộ các bài liên quan.)

Bài liên quan

 

Tổng đài chăm sóc KH

Tổng đài

 

Tư vấn & Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn mua hàng

Tư vấn sử dụng

Tư vấn dịch vụ CNTT

Tư vấn dịch vụ CNTT

Theo dõi tin tức

 • Mới nhất

 • Xem nhiều nhất

Tải Thông tư 200/2014/TT... 15/09/2016, 09:03:02, 416
Tải Thông tư 133/2016/TT-B... 15/09/2016, 08:45:02, 503
Toàn văn Thông tư 133/2016... 14/09/2016, 08:30:43, 1307
Cảnh báo về việc sử d... 12/09/2016, 16:19:49, 1214
FAST Hà Nội tuyển kỹ th... 12/09/2016, 13:01:05, 1918
FAST mời tham dự hội th... 12/09/2016, 10:07:20, 2130
FAST tuyển nhân viên tư v... 12/09/2016, 09:40:35, 1976
Đăng ký dùng thử sản p... 29/03/2011, 08:15:46, 349992
FA. Tổng quan về phần m... 09/04/2015, 08:58:37, 300052
Tải bản cài đặt và c... 13/06/2015, 00:00:00, 220883
Đăng ký dùng thử phần ... 22/03/2013, 14:27:25, 192854
Liên hệ 29/03/2011, 08:15:46, 189459
FAST ra mắt phiên bản Fas... 17/08/2012, 09:56:40, 182153
FBO. 3 lý do tại sao nên c... 22/02/2014, 14:00:29, 115718

Theo dõi phản hồi