FBO. Phân hệ kế toán chủ đầu tư

Email In
Điểm: 5.00/5 (1 phiếu)

Chủ đề: Phần mềm ERP, giải pháp ERP, phần mềm kế toán

Phân hệ kế toán chủ đầu tư được dùng trong các doanh nghiệp có tổ chức hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản.

Trường hợp doanh nghiệp có tổ chức Ban quản lý dự án riêng, tách biệt công tác kế toán tại doanh nghiệp thì chương trình này cũng được sử dụng cho Ban quản lý dự án để thực hiện công tác kế toán, quản trị theo yêu cầu của đơn vị chủ đầu tư.

Chương trình cho phép tổ chức các danh mục dự án, công trình, hạn mục công trình trực thuộc để tập hợp chi phí phát sinh liên quan, phục vụ lên các báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo qui định về chế độ kế toán đối với đơn vị chủ đầu tư.

Khai báo danh mục
 • Danh mục dự án, công trình, hạn mục công trình
 • Danh mục phân nhóm dự án, công trình, hạn mục công trình
 • Danh mục chỉ tiêu (chi phí xây lắp, thiết bị…).
Cập nhật số liệu
 • Vào số dư đầu kỳ của công trình theo tài khoản (chỉ tiêu)
 • Vào số phát sinh luỹ kế đầu kỳ của các công trình theo tài khoản (chỉ tiêu)
 • Cập nhật dự toán cho công trình
 • Cập nhật kế hoạch cho công trình theo tài khoản (chỉ tiêu)
 • Các phát sinh liên quan đến công trình được thực hiện tại các phân hệ kế toán khác.
Sổ sách kề toán chủ đầu tư
 • Sổ chi tiết nguồn vốn đầu tư
 • Sổ chi phí đầu tư xây dựng
 • Sổ chi phí khác
 • Sổ chi phí ban quản lý dự án.
Báo cáo chủ đầu tư
 • Bảng cân đối kế toán
 • Thuyết minh báo cáo tài chính
 • Báo cáo nguồn vốn đầu tư
 • Báo cáo chi tiết nguồn vốn đầu tư
 • Báo cáo thực hiện đầu tư theo dự án, công trình, hạn mục công trình
 • Báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo dự án, công trình, hạn mục công trình hoàn thành bàn giao sử dụng
 • Báo cáo tổng hợp thực hiện đầu tư
 • Báo cáo chi phí khác
 • Báo cáo chi phí ban quản lý dự án.
Kết nối với các phân hệ khác
 • Phân hệ kế toán chủ đầu tư nhận số liệu từ các phân hệ khác.

Thực hiện đầu tư trong Phân hệ kế toán chủ đầu tư

Từ khóa:,,,

(Bấm vào từ khóa để xem toàn bộ các bài liên quan.)

Bài liên quan

 

Tổng đài chăm sóc KH

Tổng đài

 

Tư vấn & Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn mua hàng

Tư vấn sử dụng

Tư vấn dịch vụ CNTT

Tư vấn dịch vụ CNTT

Theo dõi tin tức

 • Mới nhất

 • Xem nhiều nhất

Tải Thông tư 200/2014/TT... 15/09/2016, 09:03:02, 405
Tải Thông tư 133/2016/TT-B... 15/09/2016, 08:45:02, 494
Toàn văn Thông tư 133/2016... 14/09/2016, 08:30:43, 1298
Cảnh báo về việc sử d... 12/09/2016, 16:19:49, 1203
FAST Hà Nội tuyển kỹ th... 12/09/2016, 13:01:05, 1905
FAST mời tham dự hội th... 12/09/2016, 10:07:20, 2116
FAST tuyển nhân viên tư v... 12/09/2016, 09:40:35, 1966
Đăng ký dùng thử sản p... 29/03/2011, 08:15:46, 349984
FA. Tổng quan về phần m... 09/04/2015, 08:58:37, 300041
Tải bản cài đặt và c... 13/06/2015, 00:00:00, 220861
Đăng ký dùng thử phần ... 22/03/2013, 14:27:25, 192845
Liên hệ 29/03/2011, 08:15:46, 189439
FAST ra mắt phiên bản Fas... 17/08/2012, 09:56:40, 182141
FBO. 3 lý do tại sao nên c... 22/02/2014, 14:00:29, 115707

Theo dõi phản hồi