Danh sách khách hàng Fast Business Online ký mua mới năm 2012

In
Điểm: 3.67/5 (3 phiếu)

Chủ đề: phần mềm ERP, giải pháp ERP trên nền tảng web, danh sách khách hàng

Danh sách khách hàng ký mua mới Fast Business Online - Phần mềm ERP trên nền tảng web năm 2012 

Tháng 12
  • Cty TNHH May Trịnh Vương, Tp.HCM
  • Cty TNHH MTV TM DV Minh Khuê, Đồng Nai
Tháng 11
  • Cty TNHH Xuân An, Tp.HCM
Tháng 9
  • Cty IP Việt Nam, Tp.HCM, Thái Lan
 Tháng 8 
  • Cty Thời trang Hạ Vàng, Tp. HCM
  • Văn phòng Caritas - TGP, Tp. HCM
  • Cty TNHH phân phối Tiên Tiến, Tp.HCM
 Tháng 4
  • DNTN Thuốc lá Kim Oanh, Tp. HCM
  • Cty Việt Tinh Anh, Tp. HCM

Từ khóa:,,,,,,

(Bấm vào từ khóa để xem toàn bộ các bài liên quan.)

Bài liên quan