Hợp tác giữa Khoa Tin học Kinh tế và Cty Phần mềm FAST - Một vài đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác

Email In
Điểm: 0/5 (0 phiếu)
Chỉ mục bài viết
Hợp tác giữa Khoa Tin học Kinh tế và Cty Phần mềm FAST
Thực trạng hợp tác giữa cơ sở đào tạo ngành HTTT quản lý và tổ chức doanh nghiệp
Một vài đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác
Kết luận
Tất cả các trang

Một vài đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác giữa cơ sở đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý và các doanh nghiệp

Phần 3 của bài viết này sẽ đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng hợp tác nói chung và hoạt động thực tập tốt nghiệp của sinh viên nói riêng.

Đứng trên quan điểm tương đối thống nhất của cơ sở đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý và tổ chức doanh nghiệp, có thể nâng cao hiệu quả hợp tác, tăng cường lợi ích song phương của mối quan hệ hợp tác bằng các cách sau:

Thứ nhất, thành lập Hội đồng tư vấn ngành ở khoa đào tạo chuyên ngành (theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Kinh tế Quốc dân) với các thành viên ở ngoài trường để tư vấn cho trưởng khoa về các vấn đề liên quan đến hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ… tạo điều kiện cho các hoạt động của khoa liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp;

Thứ hai, lập kế hoạch hợp tác dài hạn giữa cơ sở đào tạo và tổ chức doanh nghiệp trên cơ sở đánh giá khách quan về mục tiêu và kỳ vọng đối với mối quan hệ hợp tác song phương: phía cơ sở đào tạo cần thông báo cho phía doanh nghiệp kế hoạch hợp tác thường niên, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chủ động lập kế hoạch liên quan và ngược lại phía cơ sở đào tạo cũng cần có những thông tin cập nhật về mục tiêu, chiến lược kinh doanh, xu hướng phát triển sản phẩm công nghệ, chính sách hợp tác và tuyển dụng của doanh nghiệp… giúp cơ sở đào tạo định hướng hợp tác và hoàn thiện chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội;

Thứ ba, chính quy hóa quy trình thiết lập, phát triển và duy trì mối quan hệ hợp tác giữa cơ sở đào tạo và tổ chức doanh nghiệp: phân công nhân sự phụ trách mảng hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp bên ngoài, hoàn thiện mẫu biên bản hợp tác và các mẫu biểu liên quan khác phục vụ hợp tác;

Thứ tư, đa dạng hóa các hoạt động hợp tác giữa cơ sở đào tạo và tổ chức doanh nghiệp: từ tư vấn xây dựng và hoàn thiện chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, tiếp nhận sinh viên thực tập, sinh viên làm bán thời gian, tham gia nghiên cứu khoa học, hội khảo khoa học của cơ sở đào tạo, tổ chức các buổi gặp gỡ giao lưu giữa doanh nghiệp với CBGV, sinh viên, học viên và NCS khoa chuyên ngành, tổ chức cho sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý và học viên cao học ngành Quản lý và phân tích thông tin kinh tế đến tham quan các cơ sở doanh nghiệp Tin học, nhằm mục đích giúp sinh viên, học viên làm quen và hiểu biết thêm về đặc thù doanh nghiệp Tin học , các quy trình kinh doanh đặc thù, các vị trí công việc đặc thù liên quan đến sản xuất sản phẩm và cung cấp dịch vụ phần mềm;

Thứ năm, tăng cường cơ hội trao đổi thông tin, quan điểm về đào tạo chuyên ngành và thực tập tốt nghiệp của sinh viên trong cộng đồng các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp liên quan đến CNTT và truyền thông. Có thể lựa chọn một số doanh nghiệp chủ chốt có nhiều sinh viên thực tập cùng tham gia trao đổi;

Thứ sáu, tăng cường hơn nữa hiệu quả định hướng thực tập tốt nghiệp cho sinh viên thông qua những buổi tiếp xúc và trao đổi giữa sinh viên với đại diện các tổ chức doanh nghiệp và giữa sinh viên các khóa đã tốt nghiệp và sinh viên chuẩn bị đi thực tập tốt nghiệp.

Thứ bảy, tạo điều kiện cho sinh viên năm thứ 2-3 tham gia làm việc bán thời gian cho các công ty, doanh nghiệp tin học;

Thứ tám, cần có sự gặp gỡ định kỳ hàng năm để tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực tập của sinh viên để mỗi năm làm tốt hơn công tác này. 

Tổng đài chăm sóc KH

Tổng đài

 

Tư vấn & Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn mua hàng

Tư vấn sử dụng

Tư vấn dịch vụ CNTT

Tư vấn dịch vụ CNTT

Theo dõi tin tức

  • Mới nhất

  • Xem nhiều nhất

Tải Thông tư 200/2014/TT... 15/09/2016, 09:03:02, 408
Tải Thông tư 133/2016/TT-B... 15/09/2016, 08:45:02, 497
Toàn văn Thông tư 133/2016... 14/09/2016, 08:30:43, 1300
Cảnh báo về việc sử d... 12/09/2016, 16:19:49, 1205
FAST Hà Nội tuyển kỹ th... 12/09/2016, 13:01:05, 1909
FAST mời tham dự hội th... 12/09/2016, 10:07:20, 2120
FAST tuyển nhân viên tư v... 12/09/2016, 09:40:35, 1967
Đăng ký dùng thử sản p... 29/03/2011, 08:15:46, 349986
FA. Tổng quan về phần m... 09/04/2015, 08:58:37, 300043
Tải bản cài đặt và c... 13/06/2015, 00:00:00, 220867
Đăng ký dùng thử phần ... 22/03/2013, 14:27:25, 192848
Liên hệ 29/03/2011, 08:15:46, 189445
FAST ra mắt phiên bản Fas... 17/08/2012, 09:56:40, 182143
FBO. 3 lý do tại sao nên c... 22/02/2014, 14:00:29, 115709

Theo dõi phản hồi