Hợp tác giữa Khoa Tin học Kinh tế và Cty Phần mềm FAST - Thực trạng hợp tác giữa cơ sở đào tạo ngành HTTT quản lý và tổ chức doanh nghiệp

Email In
Điểm: 0/5 (0 phiếu)
Chỉ mục bài viết
Hợp tác giữa Khoa Tin học Kinh tế và Cty Phần mềm FAST
Thực trạng hợp tác giữa cơ sở đào tạo ngành HTTT quản lý và tổ chức doanh nghiệp
Một vài đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác
Kết luận
Tất cả các trang

Thực trạng hợp tác giữa cơ sở đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý và tổ chức doanh nghiệp

Đóng góp một phần quan trọng vào những thành công trên của khoa Tin học kinh tế là sự hợp tác bền vững của các tổ chức doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT và truyền thông. Phần 2 của bài viết này mô tả thực trạng hợp tác giữa cơ sở đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý và các tổ chức doanh nghiệp làm cơ sở đưa ra những đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành Hệ thống thông tin quản lý, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Hệ thống thông tin quản lý là ngành đào tạo đa lĩnh vực. Sinh viên tốt nghiệp ngành Hệ thống thông tin quản lý cần có kiến thức đa ngành: kinh tế, quản trị kinh doanh và ứng dụng CNTT trong quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh. Mối liên kết, hợp tác bền vững với các doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT là một yếu tố quan trọng đối với cơ sở đào tạo trong việc đảm bảo chuẩn đầu ra của ngành và đáp ứng tốt hơn nhu cầu xã hội: (1) giáo dục chuyên nghiệp trong trường đại học được bổ sung kiến thức và kỹ năng thực tế từ phía doanh nghiệp; (2) các tổ chức doanh nghiệp có cơ hội thông tin và quảng bá hình ảnh của mình tới nguồn nhân lực tương lai của xã hội.   

Ngay từ những ngày đầu thành lập, khoa Tin học kinh tế đã chủ động khai thác và phát triển các mối quan hệ hợp tác với một số doanh nghiệp bên ngoài. Trên thực tế, khoa đã nhận được sự quan tâm và hợp tác của rất nhiều tổ chức doanh nghiệp liên quan đến CNTT và truyền thông, trong đó có Tập đoàn FPT, Công ty Fujitsu Việt Nam, Công ty Phần mềm FAST, Công ty phần mềm Bravo, Công ty TNHH Deloitte, Công ty cổ phần CyberSoft, Công ty MISA Hà Nội, Công ty  PeaceSoft, Microsoft Việt Nam, Công ty cổ phần 1VS, Công ty cổ phần phần mềm MeliaSoft, Công ty VietSoftFinance… Bộ phận tin học của một số tổ chức ngân hàng tài chính như Quỹ Tín dụng nhân dân Trung ương, Ngân hàng quân đội… cũng là những đối tác lâu năm của khoa.

Hình thức hợp tác khá đa dạng: cấp học bổng cho sinh viên, tiếp nhận sinh viên về thực tập tốt nghiệp, tuyển dụng sinh viên vào công ty làm việc sau khi tốt nghiệp, tổ chức các buổi giao lưu giữa sinh viên với công ty, phối hợp tham gia tư vấn cho khoa trong việc xây dựng chương trình đào tạo, chương trình môn học, hỗ trợ sinh viên NCKH…

Tính đến thời điểm nay, hàng chục sinh viên của khoa đã được nhận học bổng của các tổ chức doanh nghiệp, phần lớn các sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý đều được nhận về thực tập tại các doanh nghiệp liên quan đến CNTT. Trước mỗi đợt thực tập tốt nghiệp, khoa đều nhận được sự hợp tác thiết thực thông qua hình thức giao lưu giữa sinh viên và các nhà quản lý chủ chốt của doanh nghiệp, giúp sinh viên định hướng thực tập và nghề nghiệp tương lai. Sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý đã có nhiều thế hệ nối tiếp đang giữ những trọng trách lớn trong các công ty Tin học, một minh chứng cho sự tin cậy của nhà tuyển dụng vào nguồn nhân lực ngành Hệ thống thông tin quản lý.

Bên cạnh hợp tác chuyên môn, khoa đào tạo chuyên ngành và các công ty Tin học bên ngoài còn có sự hợp tác lâu dài trong các hoạt động văn thể và các hoạt động cộng đồng khác.
Xét về tính bền vững của hợp tác chuyên môn, Công ty Phần mềm FAST là một trong những tổ chức doanh nghiệp góp phần quan trọng trong việc cùng với khoa chuyên ngành hỗ trợ sinh viên trong hầu khắp các hoạt động: từ học tập, nghiên cứu, cho đến thực tập tốt nghiệp cũng như các hoạt động ngoại khóa, phong trào văn thể.

Có thể nói, mối quan hệ hợp tác của cơ sở đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý và Công ty Phần mềm FAST là một ví dụ điển hình về khả năng hợp tác toàn diện. Bản thân thành viên Ban lãnh đạo của công ty là TS Phan Quốc Khánh tham gia Hội đồng xây dựng Khung chương trình của ngành Hệ thống thông tin kinh tế hệ Cao đẳng cho các trường trong cả nước, tham gia xây dựng đề cương chi tiết các môn học ngành Hệ thống thông tin quản lý, phản biện các giáo trình chuyên ngành của khoa và hướng dẫn chuyên đề thực tập tốt nghiệp cho sinh viên…

FAST thành lập năm 1997 và trong 12 nhân viên đầu tiên của FAST có tới 5 người tốt nghiệp ngành Hệ thống thông tin quản lý của trường Đại học kinh tế quốc dân. Điều này là do lĩnh vực kinh doanh của FAST là phát triển và tư vấn ứng dụng các phần mềm phục vụ công tác quản lý trong doanh nghiệp.

Bắt đầu từ những năm đầu tiên cho đến nay, hàng năm FAST đều có tiếp nhận sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý của trường Đại học kinh tế quốc dân đến thực tập. Văn phòng của FAST tại Đà Nẵng và Thành phố HCM cũng đều đặn tiếp nhận sinh viên thuộc nhóm ngành Hệ thống thông tin quản lý của các trường Đại học kinh tế Đà Nẵng và Đại học kinh tế TP HCM đến thực tập và làm việc. Nhiều sinh viên sau khi thực tập tại FAST, đã được tuyển dụng vào làm việc chính thức cho công ty FAST.

Công ty Phần mềm FAST tiếp nhận sinh viên thực tập với hai mục tiêu chính:

 • Phục vụ trực tiếp công tác tuyển dụng nhân viên cho FAST.
 • Góp sức trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội.

Chính sách tuyển dụng của FAST là như sau:

 • Từ trước đến nay, FAST tiếp nhận chủ yếu các sinh viên năm cuối, học kỳ cuối đến thực tập chuyên đề tốt nghiệp (tiếp nhận không lựa chọn);
 • Hiện nay, FAST đang bắt đầu thử việc tiếp nhận sinh viên thực tập ngay từ năm thứ 2-3 (tiếp nhận có lựa chọn - chỉ tiếp nhận các sinh viên có năng lực khá, có mong muốn đi sâu vào chuyên ngành);

Trong các mảng hợp tác, cơ sở đào tạo và tổ chức doanh nghiệp đều đặt nhiều giá trị và nỗ lực vào việc nâng cao hiệu quả và chất lượng đào tạo chuyên ngành, đặc biệt là giai đoạn thực tập tốt nghiệp của sinh viên. Nhận sinh viên chuyên ngành đến thực tập tại doanh nghiệp mang lại rất nhiều lợi ích cho sinh viên, cơ sở đào tạo và bản thân doanh nghiệp, cụ thể:

 • Tuyển dụng sinh viên sau khi thực tập giúp doanh nghiệp lựa chọn được nhân sự phù hợp chuyên môn và tính cách với chi phí thấp;
 • Sinh viên tìm được việc phù hợp ngay sau khi  tốt nghiệp;
 • Sinh viên vào làm việc sau khi thực tập tại doanh nghiệp thường ít chuyển việc hơn;
 • Với những sinh viên có năng lực khá, thực tập ngay từ năm 2-3 thì doanh nghiệp có cơ hội tuyển dụng được nhân sự chủ chốt tiềm năng sau này;
 • Đối với doanh nghiệp có nhân sự có học vị cao thì có thể phối hợp hỗ trợ đào tạo sau đại học trong những lĩnh vực chuyên ngành dưới góc độ thực tiễn;

Tuy nhiên, thực tế hợp tác giữa cơ sở đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý và các tổ chức doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT và truyền thông,  cho thấy còn nhiều bất cập và hạn chế. Sau đây là một vài vấn đề nổi bật:

 • Hợp tác giữa doanh nghiệp và khoa chuyên ngành còn quá ít về số lượng và hạn chế về chất lượng. Theo thống kê sơ bộ từ tài liệu “Những điều cần biết về tuyển sinh đại học năm 2011”, ở bậc đại học và cao đẳng có đến gần 50 trường có đào tạo ngành liên quan đến Hệ thống thông tin, nhưng con số các cơ sở đào tạo mà khoa Tin học kinh tế có quan hệ hợp tác rất ít (chỉ có 2-3 cơ sở đào tạo); Con số các doanh nghiệp liên quan đến CNTT có quan hệ hợp tác với khoa cũng chỉ mới dừng ở con số 7-8 đơn vị.
 • Với nhiều doanh nghiệp, hoạt động hợp tác với cơ sở đào tạo còn mang tính chất hình thức, kém hiệu quả, hoặc hình thức hợp tác nghèo nàn, bị động;
 • Có nhiều hạn chế trong hợp tác hướng dẫn sinh viên thực tập tốt nghiệp: hoàn toàn không có sự trao đổi, phối hợp trực tiếp giữa khoa và doanh nghiệp; thiếu sự liên hệ, trao đổi chuyên môn giữa giáo viên hướng dẫn của cơ sở đào tạo và cán bộ hướng dẫn tại doanh nghiệp (tất cả hiện nay đều thông qua sinh viên); nhân sự hướng dẫn thực tập trong doanh nghiệp thường biến động, ít kinh nghiệm trong việc hướng dẫn thực tập;
 • Hợp tác kém hiệu quả dẫn đến bất cập đối với hình thức thực tập một giai đoạn hiện đang áp dụng cho ngành Hệ thống thông tin quản lý: sinh viên không có điều kiện tiếp cận định hướng trước đề tài chuyên đề thực tập tốt nghiệp, phải đầu tư dàn trải thời gian và sức lực cho nhiều công việc khác nhau;
 • Sinh viên chưa có điều kiện đề xuất với doanh nghiệp mong muốn về vị trí công việc thực tập phù hợp với năng lực và hướng nghiên cứu để có thể vận dụng được những kiến thức đã học vào đề tài;
 • Vì nhiều lý do khác nhau, sinh viên thực tập chưa có điều kiện tham gia công việc kinh doanh tác nghiệp thực của doanh nghiệp; hình thức thực tập có lương tại doanh nghiệp gần như chưa có; thời gian phía doanh nghiệp dành cho sinh viên tốt nghiệp chưa thỏa đáng;
 • Nhận xét từ phía doanh nghiệp về quá trình thực tập tốt nghiệp của sinh viên (thế mạnh, điểm yếu, mức độ đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp tương lai…) chưa đầy đủ, nên cơ sở đào tạo còn gặp nhiều khó khăn trong việc đánh giá sinh viên và rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực tập tốt nghiệp cũng như bổ sung và hoàn thiện chương trình đào tạo;
 • Sinh viên ít có điều kiện về thời gian và cơ hội để tham gia vào các hoạt động giao tiếp công chúng của công ty, học tập văn hóa công ty và rèn luyện các kỹ năng mềm khác cho nghề nghiệp tương lai;


 

Tổng đài chăm sóc KH

Tổng đài

 

Tư vấn & Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn mua hàng

Tư vấn sử dụng

Tư vấn dịch vụ CNTT

Tư vấn dịch vụ CNTT

Theo dõi tin tức

 • Mới nhất

 • Xem nhiều nhất

Tải Thông tư 200/2014/TT... 15/09/2016, 09:03:02, 408
Tải Thông tư 133/2016/TT-B... 15/09/2016, 08:45:02, 497
Toàn văn Thông tư 133/2016... 14/09/2016, 08:30:43, 1300
Cảnh báo về việc sử d... 12/09/2016, 16:19:49, 1205
FAST Hà Nội tuyển kỹ th... 12/09/2016, 13:01:05, 1909
FAST mời tham dự hội th... 12/09/2016, 10:07:20, 2120
FAST tuyển nhân viên tư v... 12/09/2016, 09:40:35, 1967
Đăng ký dùng thử sản p... 29/03/2011, 08:15:46, 349986
FA. Tổng quan về phần m... 09/04/2015, 08:58:37, 300043
Tải bản cài đặt và c... 13/06/2015, 00:00:00, 220867
Đăng ký dùng thử phần ... 22/03/2013, 14:27:25, 192848
Liên hệ 29/03/2011, 08:15:46, 189445
FAST ra mắt phiên bản Fas... 17/08/2012, 09:56:40, 182143
FBO. 3 lý do tại sao nên c... 22/02/2014, 14:00:29, 115709

Theo dõi phản hồi