FB. Quản trị hàng tồn kho - Fast Inventory

In
Điểm: 5.00/5 (1 phiếu)

Phân hệ quản lý hàng tồn kho của giải pháp ERP Fast Business cho phép ghi chép mọi hoạt động nhập xuất kho; cho phép quản lý hiệu quả nhờ khả năng quản lý đến tận nơi cất giữ/vị trí của vật tư trong kho, quản lý hàng theo lô, theo thời hạn sử dụng; quản lý theo nhiều đơn vị tính; Chương trình cung cấp nhiều báo cáo quản trị và phân tích về xuất nhập tồn kho, mức độ luân chuyển hàng trong kho, phân tích ABC…

phieu-nhap-kho
Màn hình nhập liệu “Phiếu nhập kho”

Khai báo thông tin vật tư, hàng hóa

 • Cho phép khai báo mã vật tư tới 16 ký tự.
 • Phân loại, phân nhóm vật tư, hàng hóa theo yêu cầu của người sử dụng.
 • Cho phép xếp loại vật tư dựa vào việc sử dụng hàng năm trên cơ sở phân loại ABC.
 • Quản lý nhiều đơn vị tính cho 1 vật tư.
 • Quản lý tồn kho chi tiết theo đơn vị tính.
 • Quản lý theo lô và thời hạn sử dụng.
 • Khai báo chính sách đặt hàng, quy mô (số lượng) của 1 vật tư và thời hạn thực hiện.
 • Quản lý vật tư theo trọng lượng, thể tích đơn vị, màu sắc, kích cỡ.
 • Cập nhật số liệu riêng cho bộ phận kho và kế toán.

Khai báo kho hàng

 • Khai báo các loại vị trí sắp xếp kèm theo các qui định bảo quản cụ thể như nhiệt độ, độ ẩm và các qui định cách ly.
 • Hạn chế truy nhập vào một số kho nhất định.

Quản lý giao dịch, chứng từ

 • Các loại chứng từ:
 • Phiếu yêu cầu lĩnh vật tư
 • Phiếu xuất kho
 • Phiếu nhập kho
 • Phiếu xuất điều chuyển
 • Phiếu nhập điều chuyển.
 • Cho phép khai báo mã giao dịch, lý do nhập xuất cho từng loại chứng từ
 • Quản lý việc xuất vật tư thông qua phiếu đề nghị xuất vật tư.
 • Không/Cho phép xuất quá số tồn kho.
 • Xuất vật tư theo lệnh sản xuất.
 • Thông báo việc thiếu hụt vật tư trước khi ký lệnh sản xuất.
 • Quản lý hàng hóa điều chuyển kho theo hai cách:
 • Điều chuyển một bước
 • Điều chuyển hai bước.

Kiểm kê hàng tồn kho

 • In biên bản kiểm kê.
 • In phiếu kiểm kê.
 • In số chênh lệch kiểm kê.
 • Tính chênh lệch kiểm kê và tạo các bút toán hạch toán tương ứng.

Tính giá hàng tồn kho

 • Hỗ trợ nhiều phương pháp tính giá hàng tồn kho:
 • Tính giá trung bình tháng
 • Tính giá trung bình di động
 • Tính giá nhập trước xuất trước
 • Giá đích danh.
 • Cho phép chọn phương pháp tính giá cho từng mặt hàng.

Báo cáo

 • Thẻ kho/Sổ chi tiết vật tư.
 • Các báo cáo nhập kho, xuất kho.
 • Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn theo vật tư,lô, vị trí
 • Báo cáo tồn kho theo tuổi, theo thời gian
 • Báo cáo tồn kho theo định mức
 • Báo cáo tồn kho vật tư chậm luân chuyển
 • Báo cáo hàng hóa cân ngày, quá hạn sử dụng.
 • Báo cáo theo dõi lô hàng.
 • Báo cáo phân tích ABC
 • Các báo cáo phân tích tồn kho khácbao-cao-nhap-xuat-tonMàn hình báo cáo “Nhập xuất tồn kho”

Từ khóa:,,,,

(Bấm vào từ khóa để xem toàn bộ các bài liên quan.)

Bài liên quan