FB. Quản trị tài chính kế toán - Fast Financial

Email In
Điểm: 5.00/5 (1 phiếu)
Chỉ mục bài viết
FB. Quản trị tài chính kế toán - Fast Financial
Kế toán tổng hợp
Kế toán công nợ phải thu
Kế toán công nợ phải trả
Kế toán vốn bằng tiền
Kế toán hàng tồn kho
Kế toán TSCĐ/CCDC
Kế toán giá thành
Tất cả các trang

Chủ đề: phần mềm ERP, giải pháp ERP, phần mềm kế toán

Với vai trò là trung tâm lưu trữ các thông tin về tài chính kế toán của toàn bộ hệ thống, giải pháp quản lý tài chính kế toán của phần mềm, giải pháp ERP Fast Business quản lý tất cả các vấn đề liên quan đến kế toán, từ dòng lưu chuyển tiền tệ, kế toán tổng hợp, lập các báo cáo tài chính đến tài sản cố định. Nó giúp doanh nghiệp giảm bớt các công đoạn nhập liệu và có nhiều thời gian hơn để phân tích các số liệu kế toán, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Với giải pháp này, doanh nghiệp có tất cả các thông tin cần thiết để lập kế hoạch tài chính chính xác, ra quyết định xử lý kịp thời và hợp lý.

Giải pháp quản lý tài chính kế toán liên quan đến các phân hệ chức năng sau:

 • Kế toán tổng hợp.
 • Kế toán vốn bằng tiền (tiền mặt, tiền gửi, tiền vay).
 • Kế toán công nợ phải thu.
 • Kế toán công nợ phải trả.
 • Kế toán hàng tồn kho.
 • Kế toán tài sản cố định.
 • Kế toán công cụ dụng cụ.
 • Kế toán giá thành.
 • Kế toán đơn vị chủ đầu tư.

Phân hệ kế toán tổng hợp là trung tâm tiếp nhận dữ liệu từ tất cả các phân hệ khác, trên cơ sở đó lập ra các báo cáo về tài chính - kế toán của doanh nghiệp: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động SXKD, báo cáo dòng tiền… Chương trình cho phép người sử dụng tự tạo các mẫu báo cáo, công thức tính theo yêu cầu. Chương trình cũng đưa ra các báo cáo tài chính so sánh giữa các kỳ, cho nhiều kỳ và báo cáo cho nhiều đơn vị thành viên. 

Phân hệ kế toán vốn bằng tiền giúp quản lý thu chi chặt chẽ, chính xác, rõ ràng. Giao diện thân thiện với người dùng và hàng loạt các tính năng khác cho phép xử lý hiệu quả việc thu tiền của khách hàng, thanh toán với nhà cung cấp, theo dõi các khế ước vay và các thu chi khác.

Phân hệ kế toán công nợ phải thu theo dõi công nợ theo khách hàng, theo hóa đơn và theo hợp đồng, đơn hàng. Đưa ra cá báo cáo tổng hợp và chi tiết giúp cho việc quản lý công  nợ và thu tiền dễ dàng hơn, hiệu quả hơn. Người sử dụng luôn nhìn thấy tổng quan bức tranh về công nợ, các khoản sắp đến hạn thu, đang thu trong kỳ, đã quá hạn, các khoản nợ quá lâu... từ đó thúc đẩy việc thu tiền đúng hạn, kịp thời, đầy đủ. Từ đó đề xuất các khoản thanh toán phù hợp cho từng doanh nghiệp và từng khách hàng. 

Phân hệ kế toán công nợ phải trả quản lý hiệu quả việc thanh toán công nợ phải trả, đảm bảo tận dụng tối đa các điều kiện tín dụng mà nhà cung cấp dành cho doanh nghiệp. Tính năng tra cứu linh hoạt và các báo cáo quản trị chi tiết giúp người sử dụng tìm kiếm nhanh chóng các thông tin về công nợ và ra các quyết định thanh toán hợp lý và có lợi nhất cho doanh nghiệp. 

Phân hệ kế toán hàng tồn kho cung cấp các thông tin về tất cả các hàng hóa lưu kho của doanh nghiệp. Theo dõi các nghiệp vụ về nhập xuất và luân chuyển hàng hóa, tính giá hàng tồn kho theo phương pháp thông dụng như trung bình tháng, trung bình theo ngày, giá nhập trước xuất trước. Các báo cáo tổng hợp và chi tiết đa dạng giúp cho người sử dụng luôn có thông tin cần thiết theo yêu cầu.

Phân hệ quản lý tài sản cố định lưu trữ các thông tin cần thiết về tài sản cố định từ thời điểm mua đến khi thanh lý: nguyên giá, giá trị hao mòn, giá trị còn lại, nguồn vốn hình thành, số năm khấu hao, bộ phận/ mục đích sử dụng… Chương trình cho phép người sử dụng tính khấu hao tài sản theo nhiều phương pháp khác nhau, phù hợp với các chuẩn mực kế toán được ban hành. Các báo cáo đa dạng gồm 3 nhóm: các báo cáo thống kê, các báo cáo tình hình tăng giảm và các báo cáo về khấu hao. 

Phân hệ quản lý công cụ dụng cụ lưu trữ các thông tin cần thiết về công cụ dụng cụ từ thời điểm mua cho đến khi báo hỏng, thanh lý, lên các báo cáo thống kê, tăng giảm và phân bổ chi phí. 

Phân hệ kế toán giá thành sản xuất là nơi tập hợp, xử lý, lưu trữ các  thông tin về giá thành sản phẩm liên tục hoặc sản xuất theo đơn đặt hàng qua một công đoạn hoặc nhiều công đoạn. Phương pháp phân bổ tùy theo yêu cầu của doanh nghiệp, theo định mức, theo tỷ lệ khấu hao NVL chính hoặc lương...Với thiết kế mở, chương trình có thể được chỉnh sửa dễ dàng để phù hợp với từng bài toán đặc thù của từng doanh nghiệp. 

Phân hệ kế toán giá thành dự án, công trình xây dựng cung cấp các báo cáo về giá thành từ khi khởi công đến hoàn thành. Theo dõi chi tiết theo dự án, công trình, hạng mục công trình, lên các báo cáo về chi phí phát sinh trong kỳ, lũy kế từ khi khởi công, báo cáo lãi lỗ của dự án, công trình...

Phân hệ kế toán chủ đầu tư được dùng trong các doanh nghiệp có tổ chức hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản hoặc sử dụng cho Ban quản lý dự án để thực hiện công tác kế toán, quản trị theo yêu cầu của đơn vị chủ đầu tư. Chương trình cho phép tổ chức các danh mục dự án, công trình, hạng mục công trình trực thuộc để tập hợp chi phí phát sinh liên quan, phục vụ lên các báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định về chế độ đối với các đơn vị chủ đầu tư.

Phân hệ báo cáo quản trị theo các trường do người dùng tự định nghĩa cho phép người sử dụng tùy vào nhu cầu đặc thù của doanh nghiệp sử dụng các trường tự do để theo dõi các phát sinh liên quan đến một đối tượng quản trị nào đó. Chương trình lên các báo cáo chi tiết và tổng hợp khác nhau, cung cấp các thông tin cần thiết về đối tượng quản lý.

Phân hệ quản trị phí cung cấp các báo cáo phân tích về doanh thu, chi phí phát sinh trong kỳ, các báo cáo so sánh giữa các kỳ, giữa các bộ phận hạnh toán, và so sánh giữa ngân sách kế hoạch và thực tế thực hiện.

Phân hệ báo cáo thuế tập hợp các hóa đơn, chứng từ hàng hóa mua vào, bán ra nhập từ các phân hệ khác để lên các bảng kê, tờ khai báo cáo thuế GTGT hàng tháng theo quy định, lên các báo cáo liên quan đến thuế TNDN. Chương trình cho phép trao đổi qua tệp (file) hoặc kết nối trực tiếp với chương trình HTKK của tổng cục thuế. Đặc biệt người sử dụng có thể kê khai thuế trực tiếp qua mạng internet. 

Tổng đài chăm sóc KH

Tổng đài

 

Tư vấn & Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn mua hàng

Tư vấn sử dụng

Tư vấn dịch vụ CNTT

Tư vấn dịch vụ CNTT

Theo dõi tin tức

 • Mới nhất

 • Xem nhiều nhất

Tải Thông tư 200/2014/TT... 15/09/2016, 09:03:02, 418
Tải Thông tư 133/2016/TT-B... 15/09/2016, 08:45:02, 507
Toàn văn Thông tư 133/2016... 14/09/2016, 08:30:43, 1308
Cảnh báo về việc sử d... 12/09/2016, 16:19:49, 1216
FAST Hà Nội tuyển kỹ th... 12/09/2016, 13:01:05, 1921
FAST mời tham dự hội th... 12/09/2016, 10:07:20, 2133
FAST tuyển nhân viên tư v... 12/09/2016, 09:40:35, 1978
Đăng ký dùng thử sản p... 29/03/2011, 08:15:46, 349993
FA. Tổng quan về phần m... 09/04/2015, 08:58:37, 300053
Tải bản cài đặt và c... 13/06/2015, 00:00:00, 220887
Đăng ký dùng thử phần ... 22/03/2013, 14:27:25, 192855
Liên hệ 29/03/2011, 08:15:46, 189463
FAST ra mắt phiên bản Fas... 17/08/2012, 09:56:40, 182154
FBO. 3 lý do tại sao nên c... 22/02/2014, 14:00:29, 115719

Theo dõi phản hồi