FB. Báo cáo tài chính hợp nhất

Email In
Điểm: 0/5 (0 phiếu)

Báo cáo hợp nhất trong Phần mềm ERP Fast Business là báo cáo tài chính của một Tập đoàn gồm Công ty mẹ và các công ty con, nhằm cung cấp những thông tin về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh... của toàn Tập đoàn.

Danh mục

• Danh mục kỳ hợp nhất
• Danh mục nhóm đơn vị hợp nhất
• Danh mục báo cáo
• Danh mục chỉ tiêu báo cáo.

Cập nhật dữ liệu

• Cập nhật bút toán điều chỉnh
• Cập nhật tỷ lệ lãi gộp hàng bán nội bộ

Tính toán số liệu hợp nhất

• Tổng hợp số liệu báo cáo tài chính riêng
• Tính số liệu hợp nhất.

Các báo cáo tài chính hợp nhất

• Bảng cân đối kế toán hợp nhất
• Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất
• Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp hợp nhất
• Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp hợp nhất.

Bảng cân đối kế toán hợp nhất

 

 

 

Tổng đài chăm sóc KH

Tổng đài

 

Tư vấn & Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn mua hàng

Tư vấn sử dụng

Tư vấn dịch vụ CNTT

Tư vấn dịch vụ CNTT

Theo dõi tin tức

  • Mới nhất

  • Xem nhiều nhất

Tải Thông tư 200/2014/TT... 15/09/2016, 09:03:02, 392
Tải Thông tư 133/2016/TT-B... 15/09/2016, 08:45:02, 483
Toàn văn Thông tư 133/2016... 14/09/2016, 08:30:43, 1289
Cảnh báo về việc sử d... 12/09/2016, 16:19:49, 1190
FAST Hà Nội tuyển kỹ th... 12/09/2016, 13:01:05, 1892
FAST mời tham dự hội th... 12/09/2016, 10:07:20, 2100
FAST tuyển nhân viên tư v... 12/09/2016, 09:40:35, 1952
Đăng ký dùng thử sản p... 29/03/2011, 08:15:46, 349971
FA. Tổng quan về phần m... 09/04/2015, 08:58:37, 300032
Tải bản cài đặt và c... 13/06/2015, 00:00:00, 220840
Đăng ký dùng thử phần ... 22/03/2013, 14:27:25, 192826
Liên hệ 29/03/2011, 08:15:46, 189413
FAST ra mắt phiên bản Fas... 17/08/2012, 09:56:40, 182131
FBO. 3 lý do tại sao nên c... 22/02/2014, 14:00:29, 115696

Theo dõi phản hồi