Bản quyền tác giả của các sản phẩm

In
Điểm: 5.00/5 (2 phiếu)

Giấy chứng nhận bản quyền Fast Business Online

Giấy chứng nhận bản quyền phần mềm ERP Fast Business Online

Fast Business Online (ERP) đã được đăng ký bản quyền tác giả năm 2012.

Đọc thêm...


 

Giấy chứng nhận bản quyền Fast Business

Giấy chứng nhận bản quyền phần mềm quản trị toàn diện doanh nghiệp Fast Business (ERP)

Fast Business (ERP) đã được đăng ký bản quyền tác giả tại Cục Bản quyền tác giả năm 2004

Đọc thêm...

 

 

Giấy chứng nhận bản quyền Fast Financial

Giấy chứng nhận bản quyền phần mềm kế toán Fast Accounting

Fast Financial đã được đăng ký bản quyền tác giả năm 2009.

Đọc thêm...

 

 

Giấy chứng nhận bản quyền Fast HRM Online

HRM.Chung-nhan-ban-quyen

Giấy chứng nhận bản quyền sản phẩm HRM do Bộ văn hóa thông tin Cục bản quyền tác giả văn học nghệ thuật cấp ngày 22-04-2005.

Đọc thêm...

 

 

 

 

 

 

Giấy chứng nhận bản quyền Fast CRM Online

CRM.Chung-nhan-ban-quyen

Giấy chứng nhận bản quyền sản phẩm CRM do Bộ văn hóa thông tin Cục bản quyền tác giả văn học nghệ thuật cấp ngày 22-04-2005.

Đọc thêm...

 

 

 

 

Giấy chứng nhận bản quyền Fast DMS Online

DMS.Chung-nhan-ban-quiyen

Giấy chứng nhận bản quyền sản phẩm DMS do Bộ văn hóa thông tin Cục bản quyền tác giả văn học nghệ thuật cấp ngày 22-04-2005.

Đọc thêm...

 

 

 

 

Giấy chứng nhận bản quyền Fast Accounting Online 

ban-quyen-fast-financial

 Fast Accounting Online đã được đăng ký bản quyền tác giả năm 2013.

  Đọc thêm...

 

  

 

Giấy chứng nhận bản quyền Fast Accounting 11

Giay chung nhan FA 11

 Fast Accouting 11 đã được đăng ký bản quyền tác giả năm 2012  

  Đọc thêm...

  

 

 

Giấy chứng nhận bản quyền Fast Accounting 10.2

Giay chung nhan FA 10.2-up

  Fast Accouting 10.2 đã được đăng ký bản quyền tác giả năm 2012

  Đọc thêm...

 

 

 

Giấy chứng nhận bản quyền Fast Accounting

Giấy chứng nhận bản quyền phần mềm kế toán Fast Accounting

Fast Accounting đã được đăng ký bản quyền tác giả tại Cục bản quyền tác giả từ năm 2000.

Đọc thêm...

 

 

 

Giấy chứng nhận bản quyền Fast Book 11 

Giấy chứng nhận bản quyền phần mềm kế toán Fast Book 11

Fast Book đã được đăng ký bản quyền tác giả năm 2012.

Đọc thêm...

 

 

 

Giấy chứng nhận bản quyền Fast Book

Giấy chứng nhận bản quyền phần mềm kế toán Fast Book

Fast Book đã được đăng ký bản quyền tác giả năm 2008.

Đọc thêm...